ಜರ್ಮನ್ ಬಾಸೆ ಪರ್ಪಂಚೊದ ಪ್ರಮುಕೊ ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಒಂಜಿ. ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬಗ್ ಸೇರ್‌ದಿಪ್ಪುನ ಈ ಬಾಸೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಬುಕ್ಕೊ ಡಚ್ ಭಾಷೆಗ್ ದಿಂಜ ಕೈತಲ್ದ ಸಮ್ಮಂದೊ ಹೊಂದ್ಂಡ್. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತೊ, ಸುಮಾರ್ 120 ದಶಲಕ್ಷೊ ಜನೊ ಜರ್ಮನ್‌ ಬಾಸೆ ಪಾತೆರುವೆರ್, ಅತ್ತಂದೆ 80 ದಶಲಕ್ಷೊ ಪರವೂರ್‌ದಕುಲು ಜರ್ಮನ್‌ ಬಾಸೆ ಪಾತೆರುವೆರ್. ವಿಶ್ವೊದ ಮಾತ ಕಡೆ, ಶಾಲೆಲು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯೊಲು ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕಡೆಟ್ ಜರ್ಮನ್‌ ಬಾಸೆ ಕಲ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

colspan="3" style="text-align: center; font-size:110%; color: black; background-color: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆಲೆ ಕುಟುಮ್ಮೊ/family-color;" |ಜರ್ಮನ್
ಡಯ್ಶ್
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ 
ಪ್ರದೇಸೊಲು:
ಜರ್ಮನಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಲಿಕ್ಟೆನ್‍ಸ್ಟೈನ್, ಲಕ್ಷೆಂಬೂರ್ಗ್ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/statesregion
ಒಟ್ಟು 
ಪಾತೆರುನಕುಲು:
ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆಲು: ಸು. ೧೦೫ ಮಿಲಿಯನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜರ್ಮನ್[೧]; 95 million including Middle and Upper ಜರ್ಮನ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್; ಲೋ ಸೆಕ್ಷೋನ್ ಬುಕ್ಕೊ en:Yiddish.ಬೇತೆಕುಲು: ಸು. ೮೦ ಮಿಲಿಯನ್ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/rank
ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ: ಇಂಡೋ-ಯುರೋಪಿಯನ್
 ಜರ್ಮೇನಿಕ್
  ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮೇನಿಕ್
   ಜರ್ಮನ್ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/scriptಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/official
colspan="3" style="text-align: center; color: black; background-color: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆಲೆ ಕುಟುಮ್ಮೊ/family-color;" |ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-1: de
ISO 639-2: ger (B)ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/terminological
ISO/FDIS 639-3: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆಲೆ ಕುಟುಮ್ಮೊ/map

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/IPA notice

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. https://www.ethnologue.com/subgroups/germanic