ದುರ್ಗೆ ಪಂಡ "ದುರ್ಗಮ", ದೇವಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ದೇವತಾಸಂಗ್ರಹೊಡು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಮುಖ್ಯ ರೂಪಡ್ ಒಂಜಿ. ದುರ್ಗೆನ ಪ್ರಾಚೀನ ರೂಪ ಹಿಮಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಂಧ್ಯಪರ್ವತದ ನಿವಾಸಿಲೆಡ್ದ್ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ವತ ದೇವಿ, ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭೀರ ಕುರುಬರೆಡ್ದ್ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಿ, ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾದ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಸಸ್ಯ ಆತ್ಮ, ಬೊಕ್ಕ ಯುದ್ಧ ದೇವತೆನ ಸಮನ್ವಯದ ಪರಿಣಾಮ. ಅರೆನ ಭಕ್ತೆರ್ ನಾಗರಿಕತೆಡ್ ಮುಂದುವರೆಯೊಂದುಪ್ಪುನಗ, ಪ್ರಾಚೀನ ಯುದ್ಧ ದೇವತೆ ಪೂರೆನ್ಲಾ ಧ್ವಂಸಮಲ್ಪುನ ಕಾಳಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿರೂಪವಾದ್, ಸಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಆದಿ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರೊಡ್ದ್ ಮುಕ್ತಿಕೊರ್ಪುನ ಸಂರಕ್ಷಕಿಯಾದ್ ರೂಪಾಂತರಆಯೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಕ್ರಮೇಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕ ಪುರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಂಕ್ತಿಡ್ ಸೇರಿಯೆರ್.ಉತ್ತರ ಭಾರತೊಡ್ ದುರ್ಗೆನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರ್. ನವರಾತ್ರಿ ದಿನೊಟ್ ಈ ದೇವತೆಗ್ ವಿವಿಧ ರೀತಿದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆರ್. ಈ ದೇವಿ ಧೈರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶೌರ್ಯದ ಗುರುತು. "ದುರ್ಗೆ ದೇವಿ" ಇಜ್ಜಿಂಡ "ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ" ಹಿಂದೂ ದೇವಾನು-ದೇವತೆಡ್ ಒರ್ತಿ. ಆರ್ ಯುದ್ಧದ ಅದಿದೇವತೆ, ಪಾರ್ವತಿನ ಯೋಧ ರೂಪ. ಪುರಾಣೊಡ್ ದುರ್ಗೆನ್ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮನ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂಪುನ ದುಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಕಸ ಶಕ್ತಿಗ್‍ಲೆನ್ ಸಂಹರಿಸೆರೆ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣೊಗ್ ಆದ್ ಅವತಾರವೆತ್ತೆರ್. ದುರ್ಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮಾತೃ ದೇವತೆನ ಉಗ್ರ ರೂಪವಾದ್, ಪಾಪದ ವಿಮೋಚನೆಗಾದ್ ದುಷ್ಟೆರೆನ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್‌ನ ದೈವಿಕ ಕೋಪನು ತೊಜಿಪಾವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿನ್ ಸಶಕ್ತ ಮಲ್ಪೆರೆ ವಿನಾಶನ್ ಮಲ್ಪೆರ್. ದುರ್ಗೆ ಸಿಂಹ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತ್ ಸವಾರಿ ಮ‌ಲ್ಪುನ ದೇವತೆಯಾದ್ ಬುಡ್ಪಾದೆರ್, ಮಸ್ತ್ ಆಯುಧೆಳೆನ್ ಪತೊಂದೆರ್.

Durgagoddess.JPG

ಮಾತೆ ದುರ್ಗೆಗ್ ೧೦ ಅವತಾರ ಉಲ್ಲ:

 • ಶೈಲಾಪುತ್ರಿ
 • ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯೆ
 • ಚಂದ್ರಕಂಡ
 • ಕೂಷ್ಮಂಡೆ
 • ಸ್ಕಂದಮಾತಾ
 • ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ
 • ಕಾಲರಾತ್ರಿ
 • ಮಹಾಗೌರಿ
 • ಸಿದ್ದಿದಾತ್ರೆ

ಆರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಕೇಂದ್ರ ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲೆ‌ರ್; ಅಲ್ಪ ಅರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪನ್ಪುನ ಅಕೇರ್‌ದ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮನಾದುಪ್ಪೆ‌ರ್. ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಪಠ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


 1. https://kannada.boldsky.com/inspiration/short-story/durga-puja-origin-history-13029-13029.html
 2. https://sanskritdocuments.org/kannada/durga
 3. https://www.britannica.com/topic/Durga-Puja
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ದುರ್ಗೆ&oldid=133320"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು