ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ

ದಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರಾಯಿನ ಬುಕ್ಕೊ ಅಧಿಕೃತವಾದ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ (ಎನ್‌.ಸಿ.ಟಿ) ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ನಗರೊ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ್ ಭಾರತಡೇ ದಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಬುಕ್ಕೊ ಜನಸಂಕ್ಯೆಡ್ ಭಾರತೊದ ದಿಂಜ ಎಚ್ಚದ ಜನಸಂಕ್ಯೆದ ನಗರೊಲೆನ ಪಟ್ಟಿಡ್ ರಡ್ಡನೆದ ಮಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಅತುಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಸೊ (ಭಾರತೊ)ಡು ೧೨.೨೫ ದಶಲಕ್ಷೊಡ್ದ್ ಮಿಕ್ಕ್‌ದ್ ನಿವಾಸಿಲೊಉ ಬುಕ್ಕೊ ೧೫.೯ ದಶಲಕ್ಷ ನಗರವಾಸಿಲು ದೆಹಲಿ ಜನಸಂಕ್ಯೆದ ಪ್ರಕಾರೊ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಸೊಲೆ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಜಗತ್ತ್‌ಡೇ ಎನ್ಮನೇ ಮಲ್ಲ ನಗರೊ ಅದುಂಡು. (ಇಂದೆಟ್ ನೋಯ್ಡಾ, ಗುರ್‌ಗಾಂವ್‌, ಫರಿದಾಬಾದ್‌ ಬುಕ್ಕೊ ಘಜೀಯಾಬಾದ್‌ ಸೇರ್ದುಂಡು).

NCTಗ್ ಕೈತಲ್ದ್ ಕೆಲವು ನಗರೊಲು ಬುಕ್ಕೊ NCT ಸುತ್ತಡ್ ಬರ್ಪುನ ಭಾರತೊದ ರಾಜಧಾನಿ ನವ ದೆಹಲಿನ್ ಅಪಾಪಗ ದೆಹಲಿಂದೇ ಲೆಪ್ಪುನವು ಉಂಡು. NCT ಪನ್ಪುನವು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಸೊ.

ದೆಹಲಿ ಯಮುನಾ ಸುದೆತ ದಂಡೆಡಿತ್ತ್‌ದ್, ಕಡಮೆ ಆಂಡಲ ಕ್ರಿ.ಪೂ 6ನೇ ಶತಮಾನೊಡ್ದ್ ನಿರಂತರ ವಸತಿ ಇತ್ತಿನ ಸಮಯೊಡಿತ್ತಿನ ನಗರೊಲೆ ಪಟ್ಟಿ ನಿರಂತರವಾದ್ ವಾಸೊಗು ಗಳಸ್‌ದೆರ್. [೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. cite book |last=Asher |first=Catherine B |editor=James D. Tracy |title= City Walls |origyear=2000 |url=http://books.google.com/books?id=gSupaU3vVacC& pg=PA249& lpg=PA249&dq=delhi+continuously+inhabited&source=web&ots=Cq2KBU2l5_&sig=7u8ayI-C9NSfqv-_PAjQEX5SNIo&hl=en&sa=X&oi=book_result&resnum=4&ct=result#PPA247,M1 |accessdate=2008-11-01|publisher=Cambridge University Press |location= |language= |isbn=0521652219 |pages= 247–281|chapter=Chapter 9:Delhi walled: Changing Boundaries|chapterurl= |year=2000
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ದೆಹಲಿ&oldid=104092"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು