ಮಲಯಾಳ೦ ಭಾಷೆ ಭಾರತದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯೊಡು ಪಾತೆರುನ೦ಚಿನ ಭಾಷೆ.ಮಲಯಾಳ೦ ಪಾತೆರುನಕುಲೆನ್ ಮಲಯಾಳಿ ಪ೦ಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೇರಳಡ್ ಅತ್ತ೦ದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮರೈಟ್ಸ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದುಬೈ ಡ್ ಮಲಯಾಳಿ ಜನಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸ೦ಖ್ಯೆಡೆ ಉಲ್ಲೆರ್.ಪ೦ಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಸತ್ತಯಿನ ಭಾಷೆ ಉ೦ದು. ಅ೦ಚೆನೆ ಈ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ ಉ೦ಡು. ಅ೦ಚ ಸುಮಾರ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಪದಕುಲು ಈ ಭಾಷೆಡ್ ತಿಕುವ. ಮಲಯಾಲಂ ಭಾಷೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಮಲಯಾಲಂ ಭಾಷೆಡ್ ಶಾಸನ, ತಾಳಗರಿ, ಹಸ್ತಪ್ರತಿ, ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಂಡು. ಮುದ್ರಣ ಆವೆರೆ ಸುರು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಗ್ರಂಥೊಲು ಚರಿತ್ರೆನೇ ಪನ್ಪುಂಡು

  1. ಔಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ದ ಮಲಯಾಲಂ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ (ಮಲಯಾಲಂ ವ್ಯಾಕರಣ) ಬರೆತಿನಾರ್ ಎಫ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಮದ್ರಾಸ್ ೧೮೩೯
  2. ಗ್ರಾಮರ್ ಅಫ್ ದ ಮಲಯಾಲಂ ಲಾಂಗ್ವೆಜ್ , ಎಚ್. ಗುಂಡರ್ಟ್, ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೬೮
  3. ಮಲಯಾಲಂ ಎಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಸೆನೆರಿ, ಬರೆತಿನಾರ್ ಎಚ್. ಗುಂಡರ್ಟ್, ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್, ಕುಡ್ಲ, ೧೮೭೨
  4. ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್, ೧೯೧೮
  5. ಆಂಗ್ಲೊ ಮಲಯಾಲಂ ಡಿಕ್ಸೆನರಿ, ಟೋಬಿಯಾಸ್ ಜಕಾರಿಯಸ್, ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್. ೧೯೩೩
ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.