ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೧೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೧

೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯

೧೩ ಜೂನ್ ೨೦೧೮

೧೦ ಜೂನ್ ೨೦೧೮

೨೩ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೭

೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೬ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೫

೧೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೪

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:History/ಓಂಗಿಲೆ"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು