ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೨೭ ಮೇ ೨೦೨೦

೧೯ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೧೮ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೨೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೨೧ ಮೇ ೨೦೧೬

೧೫ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೫

೧೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೪

೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೪

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:History/ಕಾರೆ"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು