ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೭ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯

೨೭ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೭

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೭

೪ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೭

೪ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭

೩ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭

೨೪ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೧೨ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೫

೧೧ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೫

೧೦ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೫

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:History/ಕೊಡಗು"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು