ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೨೦ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೭

೨೪ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೧೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೪ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೬

೩೦ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೨೭ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೨೬ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬

೨೧ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೫

೧೬ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೫

೧೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೪

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:History/ಕೊಡೆ"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು