ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೭

೨೫ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೬

೨೪ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೬

೨೨ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೬

೧೮ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೬

೩೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೨೭ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬

೯ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೫

೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೪

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:History/ಚಂದ್ರೆ"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು