ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೧

೨೨ ಜೂನ್ ೨೦೨೧

೨೫ ನವಂಬರ್ ೨೦೨೦

೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೦

೧೩ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೯

೩ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೩೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೮ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೬

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:History/ಚೇವು"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು