ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೦

೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೨೧ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೬

೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೬

೨೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೫

೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೪

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:History/ಮಂಜೊಲ್"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು