ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೫ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೨೧

೫ ಮೇ ೨೦೨೦

೪ ಮೇ ೨೦೨೦

೮ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೭

೭ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೭

೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭

೨೯ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೭

೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೧೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೪

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:History/ಲೆಂಚಿ"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು