ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೧

೩ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೨೦

೧೭ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೯

೧೫ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೯

೨೮ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೯

೧ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೧೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೩೦ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬

೨೯ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬

೩ ಜೂನ್ ೨೦೧೪

೧೦ ಮೇ ೨೦೧೪

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:History/ಸುದೆ"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು