"ಪಿಸ್ತೂಲ್" ಆವೃತ್ತಿಲೆನ ನಡುತ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊ

ಸಂಪೊಲಿತ್‍ನೆತ್ತ ಸಾರಾಂಸೊ ಇಜ್ಜಿ
No edit summary
No edit summary
'''ಪಿಸ್ತೂಲ್''' ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಕೈ ಬೆಡಿ.<ref>https://www.atf.gov/firearms/firearms-guides-importation-verification-firearms-gun-control-act-definition-pistol What is a pistol?</ref> ಪಿಸ್ತೂಲ್ ೧೬ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಪುಟ್ಟುಂಡ್. ಸುರುಟ್ ಕೈಬೆಡಿಲೆನ್ ಯೂರೋಪ್‍ಟ್ ೧೬ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಗೆತ್ತ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪಂಡ್ಂಟ ಒರ ಗುಂಡು ಪಾಡುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಿಸ್ತೂಲ್. ಕಾನೂನ್‍ಡ್ತಾದ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಿಸ್ತೂಲ್‍ಳ್ ಕಡಮ್ಮೆ ಆತುಂಡ್.
=== ಒರ ಗುಂಡು ಪಾಡುನೆ ===
[[File:Pistolet_marine_1837-IMG_6935.jpg|thumb|೧೮೩೭ರ೧೮೩೭ತ್ತ ಮಾದರಿನಮೂನೆ]]
ಒರ ಗುಂಡು ಪಾಡುನ ಕೈಬೆಡಿಲೆನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಸ್ಕಿಟ್ ಆಯುಧೊಲೆನ ಕಾಲೊಟ್ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ್. ಆ ಕಾಲೊಟ್ ಪಿಸ್ತೂಲೆಗ್ ಸೀಸದೊ ಗುಂಡುನ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಅಯಿನ್ ಪೊತ್ತಾವೊಂಡ್‍ದ್ ಇತ್ತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಂಡ್ತಿತ್ತ್‍ ಲೆಕ್ಕೊ, ಒರ ಗುಂಡು ಪಾಡುನೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್‍ಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್. ಪೊಸ ಪೊಸ ನಮೂನೆದ ಪಿಸ್ತೂಲೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಇನಿಲಾ ಪಿಸ್ತೂಲೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೆರ್.
 
"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:MobileDiff/117152"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು