"ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ" ಆವೃತ್ತಿಲೆನ ನಡುತ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊ

general cleanup (assisted by TMg's autoFormatter)
ಕಿ (೩೫ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: import pages from Incubator)
(general cleanup (assisted by TMg's autoFormatter))
[[File:Swami Vivekananda-1893-09-signed.jpg|thumb|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಸ್ವಾಮಿ_ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ]]]
ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ (1863-19021863–1902) ಮೇರ್ [https[://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda:Swami Vivekananda|ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ]] ಪಂಡ್ದ್‍ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಾರ್.<ref>http://libcatmysore-koha.informindia.co.in/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=147140</ref> [[ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ|ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸೆ]]ರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಆಯಿನ ಮೇರ್, 1893ತ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನೊಡು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ದ್ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆತ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತ್‌ಗ್ ತೆರಿಪಾಯಿನಾರ್. [https[://kn.wikipedia.org/wiki/ರಾಮಕೃಷ್ಣ_ಮಠ:ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ|ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ]] ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವೇದಾಂತ ಸೊಸೈಟಿದ ಸ್ಥಾಪಕೆ.<ref>http://vismayanagari.com/node/618</ref><ref>http://searchguide.level3.com/search/?q=http%3A//www.ramakrishn/&r=&t=0</ref>
 
== ಪುಟ್ಟು ==
[[File:Swami Vivekananda 1891 Jaipur.jpg|thumb|ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕನಂದೆರ್ 1891ಡ್ ಜೈಪುರೊಡು]]
[[File:Bhuvaneshwari-Devi-1841-1911.jpg|thumb|ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದೆರೆ ಅಪ್ಪೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ-1841-1911]]
ವಿವೇಕಾನಂದೆರೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮೊದ ಪುದರ್ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ. ಇಂಬೆರ್ ೧೮೬೩, ಜನವರಿ ೧೨ಗ್ ಕಲ್ಕತ್ತೊಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಆರೆನ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಪುದರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ. ಅಪ್ಪೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸೆರೆ ಶಿಷ್ಯರಾಯಿನ ಬುಕ್ಕೊ '''ವಿವೇಕಾ ನಂದ''' ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್‍ನ್ ಪಡೆಯೆರ್. ಕಲ್ಕತ್ತೊದ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಚರ್ಚ್ ಕೋಲೇಜ್‍ಡ್ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೊ ಅಧ್ಯಯನೊ ಮಾಲ್ತೆರ್.<ref>http://kanaja.in/archives/15440</ref>
==ಪುಟ್ಟು==
ವಿವೇಕಾನಂದೆರೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮೊದ ಪುದರ್ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ. ಇಂಬೆರ್ ೧೮೬೩, ಜನವರಿ ೧೨ಗ್ ಕಲ್ಕತ್ತೊಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಆರೆನ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಪುದರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ. ಅಪ್ಪೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸೆರೆ ಶಿಷ್ಯರಾಯಿನ ಬುಕ್ಕೊ '''ವಿವೇಕಾ ನಂದ''' ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್‍ನ್ ಪಡೆಯೆರ್. ಕಲ್ಕತ್ತೊದ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಚರ್ಚ್ ಕೋಲೇಜ್‍ಡ್ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೊ ಅಧ್ಯಯನೊ ಮಾಲ್ತೆರ್.<ref>http://kanaja.in/archives/15440</ref>
[[File:Swami Vivekananda 1893 Scanned Image.jpg|thumb|ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾಂದೆರ್ 1893ಡ್ ದೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ರೊ]]
 
== ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮೊ ==
[[File:Swami Vivekananda 1893 Scanned Image.jpg|thumb|ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾಂದೆರ್ 1893ಡ್ ದೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ರೊ]]
*ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ಕಲ್ಕತ್ತಡ್ ವಕೀಲೆ ಆದಿತ್ತಿನಾರ್. ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಮಲ್ಲ ದೈವಭಕ್ತೆರ್.
*ನರೇಂದ್ರೆರೆಗ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸೆರೆ ಪರಿಚಯೊ ಸುರುಟು ಆಯಿನೆ '''ವಿಲಿಯಮ್ ಹೆಸ್ಟಿ'''ಯೆರೆ ತರಗತಿಡ್. ಹೆಸ್ಟಿಯೆರ್ '''ವಿಲಿಯಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವವರ್ತ್''' ಅರೆನ "ದ ಎ‍ಕ್ಸ್‌ಕರ್ಶನ್" ಪನ್ಪಿನ ಕವಿತೆದ "ಸಮಾಧಿ" ಪದೊನು ವಿವರಿಪುನಗ ಸಮಾಧಿದ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥೊನು ತೆರಿಯರ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರೊದ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆನೊರೊ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪುಲೆಂದ್ ಸಲಹೆ ಕೊರಿಯೆರ್. ಹಸ್ಟಿಯೆರೆ ಸಲಹೆದಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆನ್ ತೂಯೆರ ಉಮೇದ್‍ಡಿತ್ತೆರ್. ಅಕ್ಲೆಡ್ ನರೇಂದ್ರೆರ್‍ಲಾ ಒರಿಯಾದಿತ್ತೆರ್.
*೧೮೮೧ನ ಇಸವಿದ ನವೆಂಬರ್‌ಡ್ ಯಫ್.ಎ(ಲಲಿತಕಲೆ)ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯರೆ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ರಾಮಚಂದ್ರದತ್ತೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರ್ ಪ್ರವಚನೊ ನಡಪಾವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಮಿತ್ರೆರೆ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆರ್. ಅಲ್ಪ ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರ್ ನರೇಂದ್ರೆರೆಗ್ ಪದೊ ಪನೊಡುಂದು ಕೇಂಡೊಂಡೆರ್. ಆರೆನ ಪದೊತ ಪ್ರತಿಭೆಗ್ ಮೆಚ್ಚ್‌ದ್ ರಾಮಕ್ರಷ್ಣೆರ್ ನರೆಂದ್ರೆರೆನ್ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರೊಗು ಬರೊಡುಂದು ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರಿಯೆರ್ರ್. ಆಂಡ ನರೇಂದ್ರೆರ್ ಅಯಿತ ಬಗೆಟ್ ಉಮೇದ್ ತೋಜ್ಪಾಯಿಜೆರ್.
*೧೮೮೨ಡ್ ನರೇಂದ್ರೆರ್ ರಡ್ಡ್ ಜನೊ ದೋಸ್ತಿಲೊಟ್ಟುಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರೆನ್ ತೂಯೆರೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರೊಗು ಪೋಯೆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರೆ ಆ ಭೇಟಿ ಆರೆನ ಜೀವನೊಗು ಮಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಸ್ ಕೊರ್ಂಡ್. ಆಂಡಲಾ ನರೇಂದ್ರೆರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರೆನ್ ಗುರುಕುಲಾದ್ ಒಪ್ಪೊನ್ಜೆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರೆ ಆಲೋಚನೆಲೆನ್ ಒಪ್ಪಿಜಂಡಲಾ ಅರೆನ ಬಾಲೆದಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೊ ಆರೆನ್ ಬುಕ್ಕೊ ಬುಕ್ಕೊ ದಕ್ಷಿಣೀಶ್ವರೊಗು ಪೋಪುನಂಚನೆ ಪ್ರೇರೇಪನೆ ಪುಟ್ಟಂಡ್. ಸುರುಸುರುಕು ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರ್ ಭಾವ ಪರವಸೊಡು ಬುಕ್ಕೊ ದೂರದಿಟ್ಟಿಡ್ ಬಜೀ ಕಾಲ್ಪನಿಕೊ ಬಜೀ ಬ್ರಮೆಂದ್ ತೆರಿಯೆರ್.
*೧೮೮೪ನೆ ಇಸವಿಡ್ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತವಾದ್ ನರೇಂದ್ರೆರೆ ಅಮ್ಮೆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತೆರ್ ತೀರಿಯೆರ್. ಆರೆನ ಸಾವುಡ್ದು ಬುಕ್ಕೊ ನರೇಂದ್ರೆರೆನ ಕುಟುಮ್ಮೊ ಅಳಿಯಂತ್ರೊ ಆಂಡ್. ಸಾಲಗಾರೆರೆ ಬಾದೆ ಸುರುವಾಂಡ್. ಕುಟುಮ್ಮೊದಕುಲು ತರವಾಡ್‍ದಕುಲು ಆರೆನ್ ಇಲ್ಲ್‌ಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಪಾಡಿಯೆರ್. ಕೆಲಸೊ ನಡೊಂದು ಪೋಯೆರ್. ಅಯಿಟ್ ಸೋತೆರ್. ಅಪಗ ದೇವೆರೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವೊದ ಬಗೆಟ್ ಅಲ್ಮಾನೊ ಪಡೆಯೆರ್. ಅಂಚಿತಿ ಕಾಲೊಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರೆ ಕೈತಲ್ಡ್ ಆರೆಗ್ ಸಮಾದಾನೊ ತಿಕ್ಂಡ್.
*ಒಂಜಿ ದಿನೊ ನರೇಂದ್ರೆರ್ ಆರೆನ ಕುಟುಮ್ಮೊದ ಉದ್ದಾರೊಗಾದ್ ಕಾಳಿ ದೇವಿನ್ ಪಾರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರೆನ್ ಕೇಂಡೆರ್. ಅಯಿಕ್ ಆರ್ ಒರಿಯೆ ದೇವಸ್ತಾನೊಗು ಪೋದ್ ಬಕ್ತಿಡ್ ಪಾರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರ್ ಕೇಂಡೊಂಡೆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರೆ ಸೂಚನೆದಂಚನೆ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ದೇವಸ್ತಾನೊಗು ಪೋಯೆರ್. ಆಂಡ ಆರ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಲೌಕಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಲೆನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತ್‌ನ ಪಾರ್ತನೆನ್ ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ ಸೋತೆರ್. ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಗಾದ್ ಕೇನಿಯರಾರೆ ಸಾದ್ಯೊ ಆಂಡ್.
*ಅಕೆರಿಗ್ ಆರ್ ಸರ್ವಸಂಗೊ ಪರಿತ್ಯಾಗೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರೆನ್ ಗುರುಂದು ಸ್ವೀಕಾರೊ ಮಲ್ತೆರ್. ೧೮೮೫ಡ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರ್ ಕಲ್ಕತ್ತೊದ ಕೊಸ್ಸಿಪುರೊಡು ಇಪ್ಪುನ ಆರೆನ ತೋಟೊದ ಇಲ್ಲಡೆಡ್ ಕಂಟೆಲ್ದ ಕುರಿತಂಚಿನ ಬೇನೆಡ್ ಬಂಙೊಡಿತ್ತೆರ್. ಆರೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನರೇಂದ್ರೆರ್ ಆರೆನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮೊದ ಇದ್ಯೆನ್ ದುಂಬರಿತೆರ್. ಆರ್ ಕೊಸ್ಸಿಪುರೊಟು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೊ ಸಮಾದಿನ್ ಅನುಬವಿತೆರ್.
*ನರೇಂದ್ರೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಆರೆನ ಸಿಸ್ಯೆರ್ ಗುರುಕ್ಕುಲೆ ಆದೇಸೊದಂಚನೆ ನಿಲುವಂಗಿ ಬುಕ್ಕೊ ಕಾವಿ ಪಾಡೊಂಡೆರ್. ಜನ ಸೇವೆನೆ ಜನಾರ್ದನನ ಸೇವೆಂದ್ ಪಂಡೆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರ್ ನರೇಂದ್ರೆರೆನ್ ಆರೆನ ಸಿಸ್ಯೊರೆಗ್ ನಾಯಕೆರ್ಂದ್ ನೇಮಿಸಯೆರ್.
*ರಾಮಕೃಷೆರ್ ೧೮೮೬, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೬ದಾನಿ ತೀರ್ದ್ ಪೋಯೆರ್.
 
== ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾ ನಂದೆರೆನ ಬಾಸನೊ ==
#[[File:Vivekananda1.ogg |Speech given by Vivekananda at the world religious conference, 1893.]]
[[File:3 Gour Mohan Mukherjee Street - Kolkata 2011-10-22 6178.jpg|thumb|ಗುರುಮೋಹನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಬೀದಿ, ವಿವೇಕನಂದೆರ್ ಪುಟ್ಟ್‌ದಿನ ಊರು]]
[[File:Vivekananda Raipur.JPG|thumb|ವಿವೇಕಾನಂದೆರೆ ರಾಯ್ಪುರೊದ ಇಲ್ಲ್]]
 
== ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಟೊತ ಉದಿಪನ ==
*ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರ್ ತೀರ್‍ನ ಬುಕ್ಕೊ ಆರೆನ ಮಟೊಗು ಬರ್ಪುನ ಸಂಪೊತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್. ಇಂದೆಡ್ದಾವರೊ ನರೇಂದ್ರೆರ್ ಬೇತೆಬೇತೆ ಜಾಗೆನ್ ನಾಡ್‍ಯೆರ್. ಬಾರನಗರೊಡು ನರೇಂದ್ರೆರ್ ಪರಕ್ಕೊಲಿ ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ಕ್ರಯೊಗು ದೆತೊಂಡೆರ್. ಆ ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ಸದ್ಯೊಗು ಮಟೊ ಮಲ್ಪುನೆಂದ್ ಯೋಚಿಸಯೆರ್. ಇಲ್ಲ್‌ದ ದುಡ್ಡುನು ಬಿಚ್ಚೆಡ್ ದಿಂಜಾಯೆರ್.
*ಆ ಇಲ್ಲ್‌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರೆ ಸುರೂತ ಮಟೊದ ಸಾಕೆ ಆಂಡ್. ಅಲ್ಪ ನರೇಂದ್ರೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಆರೆನ ಸಿಸ್ಯೆರ್ ದಿಂಜ ಸಮಯೊನು ದ್ಯಾನೊ ಬುಕ್ಕೊ ದಾರ್ಮಿಕ ಇಸಯೊಲೆನ್ ಅಬ್ಯಾಸೊ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಕಳೆಯೆರ್. ದುಂಬೊಂಜಿ ದಿನೊ ಈ ದಿನೊನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ''ಆ ದಿನೊಟು ಬೊಲ್ಪು ೩ಡ್ದ್ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ದ್ಯಾನೊಡು ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೊ. ಜಗತ್ತ್‌ದ ಗೊಡವೆ ಇದ್ಯಂದೆ ನಮೊನ ಸಾದನೆದ ಪರ್ಪಂಚೊಡು ಮುರ್ಕ್‌ದಿತ್ತೊ.
*೧೮೮೧ನ ಇಸ್ವಿಡ್ ನರೇಂದ್ರೆರ್ ವೈಷ್ಣವ ಚರಣ್ ಬಾಸ್ಕರೆರೆ ಜತೆಟ್ ಬಂಗಾಳಿ ಬಾಸೆದ ಕಬಿತೊಲೆನ್ ಒಳಗೊಂಡಿನ '''ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪತರು''' ಪನ್ಪುನ ಬೂಕುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಯೆರ್.
 
== ಉಲ್ಲೇಕೊ ==
<references />
 
೧,೦೬೨

edits

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:MobileDiff/58897"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು