"ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ" ಆವೃತ್ತಿಲೆನ ನಡುತ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊ

ಕಿ
ಸಂಪೊಲಿತ್‍ನೆತ್ತ ಸಾರಾಂಸೊ ಇಜ್ಜಿ
(general cleanup (assisted by TMg's autoFormatter))
ಕಿ
[[File:Swami Vivekananda-1893-09-signed.jpg|thumb|ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ]]
ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ (1863–1902) ಮೇರ್ [[:en:Swami Vivekananda|ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ]] ಪಂಡ್ದ್‍ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಾರ್ಪಡೆಯಿನಾರ್.<ref>http://libcatmysore-koha.informindia.co.in/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=147140</ref> [[ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ|ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸೆ]]ರ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಆಯಿನ ಮೇರ್, 1893ತ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನೊಡು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ದ್ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆತ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತ್‌ಗ್ ತೆರಿಪಾಯಿನಾರ್. [[:kn:ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ|ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ]] ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವೇದಾಂತ ಸೊಸೈಟಿದ ಸ್ಥಾಪಕೆ.<ref>http://vismayanagari.com/node/618</ref><ref>http://searchguide.level3.com/search/?q=http%3A//www.ramakrishn/&r=&t=0</ref>
 
== ಪುಟ್ಟು ==
[[File:Swami Vivekananda 1891 Jaipur.jpg|thumb|ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕನಂದೆರ್ 1891ಡ್ ಜೈಪುರೊಡು]]
[[File:Bhuvaneshwari-Devi-1841-1911.jpg|thumb|ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದೆರೆ ಅಪ್ಪೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ-1841-1911]]
ವಿವೇಕಾನಂದೆರೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮೊದ ಪುದರ್ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ. ಇಂಬೆರ್ ೧೮೬೩, ಜನವರಿ ೧೨ಗ್ ಕಲ್ಕತ್ತೊಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಆರೆನ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಪುದರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ. ಅಪ್ಪೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸೆರೆ ಶಿಷ್ಯರಾಯಿನ ಬುಕ್ಕೊ '''ವಿವೇಕಾ ನಂದ''' ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್‍ನ್ ಪಡೆಯೆರ್. ಕಲ್ಕತ್ತೊದ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಚರ್ಚ್ ಕೋಲೇಜ್‍ಡ್ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೊ ಅಧ್ಯಯನೊ ಮಾಲ್ತೆರ್.<ref>http://kanaja.in/archives/15440</ref>
 
== ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮೊ ==
[[File:Swami Vivekananda 1893 Scanned Image.jpg|thumb|ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾಂದೆರ್ 1893ಡ್ ದೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ರೊ]]
*ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ಕಲ್ಕತ್ತಡ್ ವಕೀಲೆ ಆದಿತ್ತಿನಾರ್. ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಮಲ್ಲ ದೈವಭಕ್ತೆರ್.
*ರಾಮಕೃಷೆರ್ ೧೮೮೬, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೬ದಾನಿ ತೀರ್ದ್ ಪೋಯೆರ್.
 
== ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾ ನಂದೆರೆನ ಬಾಸನೊ ==
[[File:Vivekananda1.ogg|Speech given by Vivekananda at the world religious conference, 1893.]]
[[File:3 Gour Mohan Mukherjee Street - Kolkata 2011-10-22 6178.jpg|thumb|ಗುರುಮೋಹನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಬೀದಿ, ವಿವೇಕನಂದೆರ್ ಪುಟ್ಟ್‌ದಿನ ಊರು]]
[[File:Vivekananda Raipur.JPG|thumb|ವಿವೇಕಾನಂದೆರೆ ರಾಯ್ಪುರೊದ ಇಲ್ಲ್]]
 
== ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಟೊತ ಉದಿಪನ ==
*ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರ್ ತೀರ್‍ನ ಬುಕ್ಕೊ ಆರೆನ ಮಟೊಗು ಬರ್ಪುನ ಸಂಪೊತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್. ಇಂದೆಡ್ದಾವರೊ ನರೇಂದ್ರೆರ್ ಬೇತೆಬೇತೆ ಜಾಗೆನ್ ನಾಡ್‍ಯೆರ್. ಬಾರನಗರೊಡು ನರೇಂದ್ರೆರ್ ಪರಕ್ಕೊಲಿ ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ಕ್ರಯೊಗು ದೆತೊಂಡೆರ್. ಆ ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ಸದ್ಯೊಗು ಮಟೊ ಮಲ್ಪುನೆಂದ್ ಯೋಚಿಸಯೆರ್. ಇಲ್ಲ್‌ದ ದುಡ್ಡುನು ಬಿಚ್ಚೆಡ್ ದಿಂಜಾಯೆರ್.
*ಆ ಇಲ್ಲ್‌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೆರೆ ಸುರೂತ ಮಟೊದ ಸಾಕೆ ಆಂಡ್. ಅಲ್ಪ ನರೇಂದ್ರೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಆರೆನ ಸಿಸ್ಯೆರ್ ದಿಂಜ ಸಮಯೊನು ದ್ಯಾನೊ ಬುಕ್ಕೊ ದಾರ್ಮಿಕ ಇಸಯೊಲೆನ್ ಅಬ್ಯಾಸೊ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಕಳೆಯೆರ್. ದುಂಬೊಂಜಿ ದಿನೊ ಈ ದಿನೊನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ''ಆ ದಿನೊಟು ಬೊಲ್ಪು ೩ಡ್ದ್ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ದ್ಯಾನೊಡು ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೊ. ಜಗತ್ತ್‌ದ ಗೊಡವೆ ಇದ್ಯಂದೆ ನಮೊನ ಸಾದನೆದ ಪರ್ಪಂಚೊಡು ಮುರ್ಕ್‌ದಿತ್ತೊ.
೬,೯೫೫

edits

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:MobileDiff/63188"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು