ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅತ್ತಂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬುಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ ಸಮೂಹ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಡ್ ಬಲಿಪುನ, ದಕ್ಕುನ ಬುಕ್ಕ ಲಾಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು.[೧]

ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
  1. https://www.olympic.org/athletics