ಕಕ್ಕುನೆ - (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - Vomiting, ಕನ್ನಡ-ವಾಂತಿ) ಪಂಡ ಬಾಯಿಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಮೂಂಕುಡ್ದ್ ಬಂಜಿದ ಉಲಾಯಿದ ಇಸ್ಟೊ ಇದ್ಯಾಂತಿನೆನ್ ಬಲಪಾಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡುನೆ.[೧]

ಪಕ್ಕಿಲೆ ತೆನಸ್‌ದ ಕ್ರಮೊ

ಕಕ್ಕುನೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಪರಿಸ್ತಿತಿಡ್ ಉಂಡಾಪುನವು. ಉಂದು ಜಠರಡು ಇಸೊ ಅತ್ತಂಡ ಇಸೊ ಸೇವನೆಡ್ದ್ ಬಚ್ಚೆಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ನಿರ್ದಿಸ್ಟೊ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ಗಿನ್ನೊದ ಕಂಡೆಲು ಬುಕ್ಕೊ ಏರ್‌ನ ಒತ್ತಡೊಡು ಕರಾದ್ ವಿಕಿರನೊಗು ದಿಂಜ ಒಡ್ಡೊನುನೆಗ್ ಮುಟ್ಟೊ ಪರಡುನ ನಿರ್ದಿಸ್ಟೊ ಅತ್ತಂದಿನ ಬಚ್ಚೆಲ್‌ದ ಲಚ್ಚನೊಡು ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಕ್ಕುಂಡುಂದು ಅನ್ನಿಸಯಿನೆನ್ ಓಂಕರಿಕೆಂದ್ ಪನ್ಪುನೆ. ಓಂಕರಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಕಕ್ಕುನೆಗ್ ದುಂಬೆ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇಂದೆಡ್ದ್ ಕಕ್ಕೊಡುಂದು ಇದ್ದಿ. ಓಂಕರಿಕೆ ಬುಕ್ಕೊ ಕಕ್ಕುನೆನ್ ತಡೆದ್ ದೀಡ್ಯರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಕ್ಕುನೆನ್ ಉಂತಾಪುನ ಮರ್ದ್‌ಲು ಅಗತ್ಯೊ ಆಪುಂಡು. ನೀರಾಜಿದ್ ತೋಜಿಂಡ ಸರ್ರೊದ ಉಲಬಾಗೊಡು ನೀರ್‌ ಕಮ್ಮಿಯಾತ್ಂಡ್ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ. ಸೊಂತೊ ಒತ್ತಡೊಡು ಕಕ್ಕುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎದೆ ಬಚ್ಚುನಂಚಿನ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಬೇನೆ ಸುರುವಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚೆಲ್ ದೆತೊನೊಡು.


ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. Tintinalli, Judith E. (2010). Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide (Emergency Medicine (Tintinalli)). New York: McGraw-Hill Companies. p. 830. ISBN 0-07-148480-9.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಕ್ಕುನೆ&oldid=105711"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು