ಕಡಲ್‍

ಕನ್ನಡಡ್ ಕಡಲು ಬೊಕ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಡ್ ಸೀ(sea) ಪನ್ಪುನೆನ್ ತುಳುಟ್ ಕಡಲ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಸಮುದ್ರೊ ಪನ್ಪುನೆಗ್ ತುಳುತಕುಲು ಕಡಲ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಡಲ್ ಪನ್ಪುನ ಪದೊ ಒಂಜಿ ನಾಮಪದೊ.[೧] ಕಡಲ್ (kaḍal). ಪದೊಕ್ಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ sea, ocean ಪನ್ಪೆರ್.

ಕಡಲ್
ತೆರೆ ಚಕ್ಕುನ ಚಿತ್ರ

ಉಲ್ಲೇಕೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. https://en.wiktionary.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B2%A1%E0%B2%B2%E0%B3%8D
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಡಲ್‍&oldid=58881"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು