ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ಕಡಲ್

ಸಮುದ್ರೊ ಪನ್ಪುನೆಗ್ ತುಳುತಕುಲು ಕಡಲ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಡಲ್ ಪನ್ಪುನ ಪದೊ ಒಂಜಿ ನಾಮಪದೊ.[೧] ಕಡಲ್ (kaḍal). ಪದೊಕ್ಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ sea, ocean ಪನ್ಪೆರ್.

ತೆರೆ ಚಕ್ಕುನ ಚಿತ್ರ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಡಲ್‍&oldid=58881"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು