ಕಾರೆ ಪರ್ಂದ್

ಮಲೆನಾಡ್ ದ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತೋಜುನ ಎಲ್ಯ ದೈ ಕಾಕಿ. ಕಾಗೆಸೊಪ್ಪು, ಕಾಕಮಾಚಿ, ಕಾಚಿಸೊಪ್ಪು ಪಂದ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಲೆಪ್ಪುನ ನೆತ್ತ ವೈಜಾನಿಕ ಪುದರ್ solanum nigram ಪಂದ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನೈಟ್ ಶೇಡ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರು.

ಚೂರು ನೀರ್ ದ ಪಸೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಈ ದೈ ಬುಲೆಪುಂಡು. ವಾ ಕಾಲಡ್ಲ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ ಪುಟ್ಟ್ ದ್ ಬುಲೆಪುಂಡು. ಕೆಲವೇ ದಿನಟ್ ಪೂ ಬುಡುದ್ ಕಾಯಿ ಆದು ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು ಪರುಂದುಪುಂಡು. ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣ್ ದ ಗೊಂಚಲ್ದಕ್ಕ ಉಂದ್ ತೋಜುಂಡು ತೂವನಾಗ ಕಪ್ಪದ್ ತೋಜುಂಡಲ ನೆತ್ತ ನಿಜ ಬಣ್ಣ ಕಡು ನೀಲಿ. ಮಲಬದ್ದತೆಗು ರಮಬನ ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಮ ರಸ ಉಂಡು. ಜೋಕುಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುನೈಟು ಉಂದೆತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ.ಕಫನಾಶಕ ಆತಿನ ಕಾಕಿ ಹಣ್ಣ್ಲೆದ, ತಿಗಲೆ ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗು, ಕೆಮ್ಮಗ್ ನೆಗಡಿ ಪೊವೆರೆಗ್ ಉತ್ತಮ ಔಷಧ ಆತುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಾರೆ&oldid=62857"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು