ಕಾರ್ ನಡಪೆರೆ ಬೋಡಾಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂಗ. ಶರೀರದ ದಿನ್ನೊನ್ ದೆತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆರ್ದ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಡೆಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರಗು ಬೋಡಾಪುನ ಅಂಗ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆದ ಕಾರ್‌ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯೆರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಸ್ತರಿ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್, ಕಾರ್‌ದ ಎಲು, ಸ್ನಾಯುಲು, ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಲು, ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜುಲು, ರಕ್ತನಾಳಲು, ನರಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮೊಲು ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಆಣ್‌ಲೆನ ಬಲತ್ತ ಕಾರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಾರ್&oldid=135864"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು