ಖರ್ಜೂರೊಗ್ ತುಳುಟ್ ಗಜಿರ ಪಂರ್ದ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಮರುಬೂಮಿಡ್ ಬುಲೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪಂರ್ದ್. ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಪಂರ್ದ್‌ಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯವರ್ದಕ ಗುಣ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಖರ್ಜೂರೊಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು.

ಖರ್ಜೂರ ವಿದೊಕ್ಕುಲು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಸೌದಿದ ಖರ್ಜೂರೊಲು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮಬ್ರೂನ್: ತೀಪೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಮಸ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆದ ಖರ್ಜೂರ . ಖುದ್ರಿ ಸಾಫ್ಟ್: ಸಿಲೆಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಖರ್ಜೂರದ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ರುಚಿ ಸುಕ್ಕರಿ: ಎಲ್ಯ ಆಕಾರದ ತೆಳು ಬೊನ್ಯ ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ಸಗೈ: ಬಾರಿ ರುಚಿ ಖಲಾಸ್: ಮಸ್ತ್ ತೀಪೆ ಅಂಬರ: ಎಡ್ಡೆ ಖರ್ಜೂರ ಪಂಡ್ದ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಮುಕ್ತೋಮಿ, ನಬ್‌ತಲಾತ್, ಸೀಫ್, ರುಜೀಜ್, ಶೇಬೇಬಿ, ಸುಫ್ರೀ, ಬರ್ನಿ, ಸಫಾವಿ, ಅಲ್ ಮುನೇಫಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಖರ್ಜೂರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಡ್ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು.

ಇರಾನ್ದ ಖರ್ಜೂರೊಲು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮರಿಯಂ: ಬಾರಿ ಪರಿಮಳ, ತೀಪೆ ಕಡಮೆ ಮಜಾಫತಿ: ರುಚಿತ್ತವು ಬಾರಿ ಪಿರಿಯ

ಜೋರ್ಡಾನ್‌ದ ಖರ್ಜೂರೊಲು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮೆದ್ಜೌಲ್: ಈ ಖರ್ಜೂರೊನು ಒಣಸ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ತಿನೊಲಿ

ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಖರ್ಜೂರೊಲು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮುಲ್ತ ಸರಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊರ್ದ್ ಖರ್ಜೂರ ಬುಲೆಪಾಯೆರೆ ಉಮೇದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಪುದರ್ ಪೊಯಿ ಖರ್ಜೂರ ದಬ್ಬಾಸ್, ಲುಲು, ಅಲ್ ಸಫಾ, ಬುಮನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರ್ದಾ

ಇರಾಕ್ ಖರ್ಜೂರೊಲು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಝಹೀದ್, ಉಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಲಂಕೊಡು ಎಚ್ಚ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಖರ್ಜೂರ&oldid=160628"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು