ಗುಬ್ಬಿಪಕ್ಕಿ

ಗುರ್ಬಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಇಲ್ಲ್ ಪಕ್ಕಿ. ಉಂದೆನು ಕನ್ನಡೊಡು ಗುಬ್ಬಿ,ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಪನ್ಪೆರ್.[೧]ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ಡ್ ಸ್ಪೆರೊಪನ್ಪೆರ್. ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ Passeridae.[೨] ಉಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಕ್ಕಿ.

ಕಮ್ಮಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಂದು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೊಡು ತುವೆರೆ ತಿಕ್ಕುನುಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ದಾದೆಕ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೊಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬಲಕೆ ದಾಸ್ತಿ ಅವೊಂದು ಉಂಡು. ಮೊಬೈಲ್‍ಡ್ ಬರ್ಪಿನ ತರಂಗೊಲು ಪಕ್ಕಿಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರೊ ಆಪುಂಡು. ಅಯಿಡ್ದಾತ್ರೊ ಗುರ್ಬಿದ ವಂಶ ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು. ಗುರ್ಬಿಲು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನೊ, ಬೋಕ ಚಪ್ಪರದ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತುಡ್ ತುವೆರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವೊ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://www.udayavani.com/kannada/news/ಬಹುಮುಖಿ/75197/ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ-ಗಿಂತ-ಚಿಕ್ಕ-ಹಕ್ಕಿ-ಕಾಡು-ಗುಬ್ಬಿ
  2. http://www.nhptv.org/wild/Passeridae.asp
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗುರ್ಬಿ&oldid=103313"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು