ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯೊಡ್ ಒ೦ಜಿ ಧಾನ್ಯ ಗೋಧಿ. ಕನ್ನಡೊಡ್ ಗೋಧಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಇ೦ಗ್ಲಿ‍‍‍ ಸ್ಡು Wheat ಪನ್ಪೆರ್. ಉ೦ದು ತೂವರೆಗ್ ಕೆಸರಿ ಕ೦ದು ಬಣ್ಣ ಇಪ್ಪು೦ಡು. ನೆತ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ Triticum spp. ಪ೦ಜಾಬುಡು ಗೋಧಿನು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಳೆಪೆರ್. ಅತ್ತಾವ್೦ದೆ ಗೋಧಿನ್ ಬಿಸ್ಕಿೞ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ, ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಗ್, ಪೆತ್ತಗು ಆಹಾರ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವೆರು. ಗೋಧಿ ತಿನ್ನು೦ಡ ಶರೀರ ಗಟ್ಟಿ ಆಪು೦ಡ್.

ಗೋಧಿ

= ಗೋದಿಡ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪು ತಿಂಡಿಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಗೋದಿದ ಪಾಯಸ
  2. ಚಪಾತಿ
  3. ಪೂರಿ
  4. ರೊಟ್ಟಿ
  5. ದೋಸೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗೋಧಿ&oldid=119860"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು