ಚಿರತೆ

ಚಿರತೆ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮಾಂಸಹಾರಿಪ್ರಾಣಿ. ಉಂದೆತ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ panthera pardus. ಉಂದೆಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದು leopard ಪನ್ಪೆರ್.ಉಂದು ಫೆಲಿಡೆ ಫ಼್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಸೇರುದುಂಡು. ಉಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ,ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ,ಸೈಬೀರಿಯ,ಇತ್ಯಾದಿ ದು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂದು.ಉಂದೆನು ಐಯುಸಿನ್ ದ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಗು ಸೇರ್ಪಾದೆರ್.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚಿರತೆ&oldid=58185"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು