ಯುರೋಪ್ ಖಂಡೊಡು ಜರ್ಮನಿದ ನಕ್ಷೆ

ಯುರೋಪ್ ಖಂಡೊದ ಕೇಂದ್ರಡುಪ್ಪುನ ಈ ರಾಷ್ಟ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ.


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.