ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಜಿಂಕೆಲು

ಜಿಂಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಣಿ. ಉಂದೆನ್ ಡೀರ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೧] ಉಂದೆನ್ ಹಿಂದಿಡ್ ಹಿರನ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಜಿಂಕೆದ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ Cervidae. ಜಿಂಕೆದ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ. ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಬೊಲ್ದು ಚುಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು.ಉಂದು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ. ನೆತ್ತ ಕಣ್ಣ್ ಕಿನ್ನ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆತ ಬೀಲ ಸಾದಾರಣ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು.ಉಂದೆಕ್ ನಾಲ್ ಕಾರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಜನಕುಲು ಉಂದೆನ್ ಬೋಂಟೆಯಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. https://teara.govt.nz/en/1966/mammals-introduced/page-10
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜಿಂಕೆ&oldid=116655"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು