ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಆದ್ ಗಲಸುನ ಮರಟ್ಟ್ ಬುಲೆಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ. ಉಂದೆಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ದಿವಿಹಲಸು(ಸೀಮೆಹಲಸು)ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ೧೮ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಬ್ಲೀಗ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಜೀಗುಜ್ಜೆನ್ ಮಾತಾ ಜಾಗೆಗ್‌ಲಾ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕೊಡು ಕರಾವಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಸೊಡು ಎಚ್ಚಾದ್ ತೋಟೊಡು ಜೀಗುಜ್ಜೆನ್ ಬುಳೆಪಾವೆರ್.

ಜೀಗುಜ್ಜೆ
ಜೀಗುಜ್ಜೆ
ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪೊಡು ಬುಲೆವುನ ಜೀಗುಜ್ಜೆ
Scientific classification
Kingdom: plantae
Class: ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯೋಪ್ಸಿಡ
Order: ರೋಸೆಲ್ಸ್
Family: ಮೊರಸಿ
Genus: 'ಆರ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್'
Species: 'A. altilis'
Binomial name
ಆರ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಟಿಲಿಸ್ (Artocarpus altilis)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಂದು ಮೊರಸಿ ಕುಟುಮೊಗು ಸೇರ್ದ್, ಅರ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್ ಇನ್ಸಿಸ (Artocarpus incisa)(Artocarpus altilis) ಪನ್ಪಿನವು ಉಂದೆತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರುಟ್ (Bread Fruit) ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೧]

ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ದೀಗುಜ್ಜೆ ಉಂದೆನ್ ಕಜಿಪು, ಉಪ್ಪುಕರಿ, ಕಡ್ಲೆ ಜೀಗುಜ್ಜೆ, ಪೋಡಿ, ಅಪ್ಪಲ - ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಲಸುವೆರ್.[೨]

ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಜೀಗುಜ್ಜೆಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ

 • ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು
 1. ಜೀಗುಜ್ಜೆ
 2. ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು
 3. ಜೀರಿಗೆ
 4. ಉಪ್ಪು
 5. ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ
 6. ಎಣ್ಣೆ
 • ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊಲು

ಜೀಗುಜ್ಜೆನ್ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ಕ್ ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟು, ಜೀರಿಗೆ, ಉಪ್ಪು, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ್ ಬಿರವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆ ದೀದ್ ಅವೆಕ್ಕ್ ಉಂದೆನ್ ಪಾಡೋಡು ಸರಿಟ್ಟ್ ಕಾಯಿಪೊಡು. ಅಡೆಗ್ ಪೋಡಿ ರೆಡಿ.

ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಕಬಾಬ್

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ
 • ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು
 1. ಜೀಗುಜ್ಜೆ
 2. ತೆತ್ತಿ
 3. ಉಪ್ಪು
 4. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ
 5. ಕಬಾಬ್ ಪೊಡಿ
 6. ಎಣ್ಣೆ
 • ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊಲು

ಜೀಗುಜ್ಜೆನ್ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಮಲ್ತೊನೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ಕ್ ಕಬಾಬ್ ಪುಡಿ,ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ,ತೆತ್ತಿ,ಉಪ್ಪು,ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಸರಿಟ್ಟ್ ಕಲತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಒಂಜೊAಜೆನೇ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬುಡೊಡು.ಸರಿಟ್ಟ್ ಕಾಯಿಪೊಡು.

ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಸುಕ್ಕ

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ
 • ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು
 1. ಜೀಗುಜ್ಜೆ
 2. ತಾರಯಿ
 3. ಮುಂಚಿ
 4. ಸಂಬರ
 5. ಜೀರಿಗೆ
 6. ದಾಸೆಮಿ
 7. ಉಪ್ಪು
 8. ನೀರುಳ್ಳಿ
 • ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊಲು

ಜೀಗುಜ್ಜೆನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಬೈಪಾವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ, ಮುಂಚಿ, ಸಂಬರ, ಜೀರಿಗೆ, ದಾಸೆಮಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪು ಉಂದೆನ್ ಕಡೆವೊಡು, ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಜೀಗುಜ್ಜೆಗ್ ಕೊಟೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಟ್ಟ್ ಬೈಪಾವೊಡು. ಅಡೆಗ್ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ

ಮರ್ದ್‌‌ಡ್

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆದಿನ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜೊಲೆನ್ ತರಕಾರಿಯಾದ್ ಗಳಸುವೆರ್ತ್ತಾ. ಕಾಯಿದ ತಿರ್ಲ್ಡ್ ಶೇ.೭೦ ದಾತ್ ತಿನೆರೆ ಆಪುನಂಚಿನವು. ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಗೆಡ್ದೆಯಂತಿರುತ್ತದೆ. ಬೀಜವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಸಾರು, ಪಲ್ಯ, ಹುಳಿ ಮಂತಾದ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ. ಪೊಲಿನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಸಿಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಣಗಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಸಾಲೋಮಾನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಜೋಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಲಂಕಾರ ಸಸಿಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮೇವು ಇದರ ಸಸ್ಯಕ್ಷೀರವನ್ನು ದೋಣಿಗಳ ಬಿರುಕು ಮುಚ್ಚಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ದತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ