ನೆಟ್‍ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬು

ನೆಟ್ ಬಾಲ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುಡ್ದ್ ಒ೦ಜಿ ಪರಿವರ್ತಿತ ರೂಪ.

ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊ೦ಜುವುನಕ್ಲ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು. ೧೮೯೫ ಡ್ ಕ್ಲಾರಾ ಗ್ರೆಗರಿ ಬಾಯೆರ್ ಪನ್ಪುನಾರ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತೆರ್. ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ೭೦ ದೇಶೊಡು ೨ ಕೋಟಿ ಜನ ಗೊಬ್ಬುವೆರ[೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
  1. http://www.simplenetball.co.uk/netball-rules/