ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪನ್ಪುನ ಎಲ್ಯ ಪೇಂಟೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕರಾವಳಿ ತೀರೊಡು ಉಂಡು. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಉಡುಪಿಡ್ದ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಪೋಪುನ ಸಾದಿಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.[೧]

ಪುದರ್ ಪಿನ್ನೆಲೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಡ್ಡೊಯಿತ ಬೆದ್ರ ಪಡುಬಿದಿರೆ ಅತುಂಡು. ಮೂಡಾಯಿತ ಬೆದ್ರಗ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಪನ್ಪೆರ್.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಾಸೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಡುಬಿದ್ರಿದ ಜನಕುಲು ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕಣಿ, ಬ್ಯಾರಿ ಬಾಸೆ ಪಾತೆರ್ವೆರ್.[೨]

ಸಾರಿಗೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕುಡ್ಲರ್ದ್ ಉಡುಪಿಗ್ ಅಂಚನೇ ಉಡುಪಿರ್ದ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ೨ನಿಮಿಸೊಗೊರ ಬಸ್ಸ್ ಲ್ ಈ ಸಾದಿಯಾದ್ ಪೋವೊಂದು ಉಪ್ಪುವ. ಬಜ್ಪೆ ಕೈತ್ತಲ್ದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ. ಪಡುಬಿದ್ರಿಡ್ ಕೊಂಕನ್ ರೈಲ್ವೇ ಮಾರ್ಗೊಡ್ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು.

ವಿಸೇಸೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಡುಬಿದ್ರಿಡ್ ಢಕ್ಕೆಬಲಿ ಪನ್ಪುನ ಆಚರಣೆ ಪುಗರ್ತೆನ್ ಪಡೆದ್ಂಡ್. ಈ ಆಚರಣೆನ್ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಷೊಗೊರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ನಾಗಾರಾಧನೆಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆನಾ ಆರಾಧನೆ.

ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಜಾಗೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  • ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ
  • ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಾಲ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
  • ಶ‍್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಸಂತೂರು
  • ಕಾಪು ಬೀಚ್
  • ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೀಚ್[೩]
  • ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಡೆತ್ತ ಹಂತ
  • ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ
  • ಸಂತೂರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ[೪]

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ