ಪಿಲಿತ ವೇಷ
ಫೈಲ್:ಮರ್ನೆಮಿದ ಪಿಲಿತ ವೇಷ.jpg
ಮರ್ನೆಮಿದ ಪಿಲಿತ ವೇಷ

ತುಳುನಾಡು ದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯಿನ ಗೊಬ್ಬು ಪಿಲಿತ ವೇಷ.[೧] ಮರ್ನೆಮಿಗ್ ಚೌತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ದ ನಮ ತುಳುನಾಡುಡ್ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಗೊಬ್ಬು ತುವೋಲಿ.. ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ತಾಸೆ ಮರ್ನೆಮಿ ದಪಾಗ ಸದಿಡ್ ಪುರ ಕೆನೊಂದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಪಿಲಿವೇಷತ ಬಗೆಕುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡಿಯರ ಕಾರಣಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಿಲಿವೇಷಟ್ ಅಯಿನ ಬದಲಾವಣೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಿದಾಯಿದ ಕೊಂಡಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://kannada.readoo.in/2016/08/ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ-ಪೊಡವಿಗೊಡೆಯನ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಿಲಿ_ವೇಷ&oldid=64919"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು