ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ- ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟಿ

ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟಿ

ಉಡುಪಿಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಸೊಸೈಟಿಡ್ "ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟಿ" ಪನ್ಪಿನಲ ಒಂಜಿ. ಕಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಡ್ ಶುರುವಾತಿನ ಉಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನಿಕ್ ಏಳ್ ಶಾಖೆಲ್ಡ್ ಬೊಳೆತ್ದ್ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೊವೊಂದುಂಡು. ಉಡುಪಿ ಮಿಶನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆ ಉಂಡು. ಇಂದ್ರಾಳಿ, ಬೈಲೂರು, ಉದ್ಯಾವರ, ಅಂಬಾಗಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಶಾಖೆಲೊಡು ತನ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೊವೊಂದುಂಡು. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾ


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ