Lokamanya Bal Gangadhara thilak

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ತ್ರೀಯವಾದಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರೆ.ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕೆರ್ ಬಹುಶಃ ಭಾರತೊದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟದ ಚಳುವಳಿದ ಸುರುತ ಪುದರಾತಿನ ನಾಯಕ. ಭಾರತೀಯರೆ ಗೇಣೊಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಉರಿ ಲಕ್ಕಾಯಿನ ತಿಲಕೆರ್ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ತ್ರೀಯತಾವಾದದ ಪಿತಾಮಹ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಪೊಲಬಾತೆರ್. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿಧ್ಧ ಹಕ್ಕು, ಅವೆನ್ ಎಂಕುಲು ಪಡೆದೇ ತೀರೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಅರೆನ ದಟ್ಟಿಪು ಆನಿ ಮಾತ್ರತ್ತ್ ಇನಿಕ್‌ಲ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರೆ ನೆಂಪುಡು ಮಾಜಂದೆ ಒರಿದುಂಡು."ಲೋಕಮಾನ್ಯ" (ಜನೊಕುಲೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದಾರ್ / ಮಾನಾದಿಗೆದಾರ್) ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ದ ತಿಲಕೆರ್ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ,ಸಂಸ್ಕೃತ , ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನಾರ್

ಬಾಲ್ಯಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ತಿಲಕೆರ್ ಪುಟ್‌ದಿನಿ ೧೮೫೬ನ ಜುಲೈ ೨೩ನಾನಿ ಮಹಾರಾಷ್ತ್ರದ ರತ್ನಗಿರತ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬವೊಂಜೆಡ್.ಚತುರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದಿತ್ತಿನ ತಿಲಕೆರ್ ಗಣಿತೊಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಯಿತ್ತ್ಂಡ್. ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿನ ಪೊಸ ಪೀಳಿಗೆದ ಜವ್ವನೆರೆಡ್ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕೆರ್‌ಲ ಒರಿಯಾದಿತ್ತೆರ್.[೧] ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಣಾಡ್ ಖಾಸಗೀ ಶಾಲೆ ಒಂಜೆಡ್ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ್ ಸೇರ್ದ್ ಅವೆನ್ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಯೆರ್. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಧ್ಧತಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆನ್ ಅವಹೇಳನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆನ್ ಕೀಳು ಮಟ್ಟಡ್ ತೂಪಿನಂಚಿನವು ಪನ್ಪಿ ನಿರ್ಧಾರೊಗು ಬತ್ತಿನ ಆರ್ ಈ ಪಧ್ಧತಿನ್ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪುನಾರಾಯೆರ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೊಡು ಪುಣೆಡ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿನ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್.[೨]

ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ತಿಲಕೆರ್ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ "ಕೇಸರಿ" ಮರಾಠಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೆ ಬಾಯಿಡ್ ಯಾಪಲ ಒರಿಪಿಲೆಕ್ಕಾಂಡ್. ಭಾರತದ ನಾಗರೀಕೆರೆನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್, ಪರಂಪರೆನ್ ತೆಗಳುನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರೊದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆನ್ ಕೇಸರಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಭಾರತೊದಕುಲೆಗ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಡುಂದು ಅರೆನ ವಾದನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆರ್.[೩] ೧೮೯೦ ತ ದಶಕಕೊಡು ತಿಲಕೆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ದೆರ್ , ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟೊಡು ಅಯಿತ ಉದಾರೀ-ಸೌಮ್ಯವಾದೀ ಧೋರಣೆದ ವಿರೋಧಕೆರಾಯೆರ್. ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆನ ಸೌಮ್ಯವಾದೀ ನೀತಿದ ಕಟು ಟೀಕಾಕಾ್ರೆರಾಯೆರ ಉಂದೆಟ್ ತಿಲಕೆರೆಗ್ ಬಂಗಾಳದ ಬಿಪಿನ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜಾಬ್‌ದ ಲಾಲ್ ಲಜಪತ ರಾಯ್‌ರ್ ಬೆರಿಸಹಯೊ ಕೊರಿಯೆರ್.೧೯೦೭ಡ್ ಸೂರತ್ ಅಧಿವೇಶನೊಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿಲಕ,ಪಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯ್ ನೇತ್ಳತ್ವೊಡು "ಗರಂ ದಳ" ("ಬಿಸಿ ಗುಂಪು") ಬೊಕ್ಕ ಗೋಖಲೆನ ನೇತ್ಳತ್ವಡು "ನರಂ ದಳ" ("ಮೆದು ಗುಂಪು") ಪಂದ್ ರಡ್ಡ್ ಭಾಗವಾಂಡ್. ರಾಜದ್ರೋಹದ ಆರೋಪದ ಮಿತ್ತ್ ೧೯೦‍೬ಡ್ ಬಂಧನ ಆಯಿನ ತಿಲಕೆರ್ ತಮ್ಮ ಪರವಾದ್ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸೊನಿಯೆರೆ ಯುವ ವಕೀಲ ಮಹಮದ್ ಆಲಿ ಜಿನ್ನಾ್ರೆಡ ಕೇಡೊಂನಿಯೆರ್. ಆಂಡಲ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀ್ಶೆರೆಡ್ದ್ ಅಪರಾಧಿ ಪನ್ಪಿನ ತಿರ್ಮನೊಡು, ೧೯೦೮ ರಿಂದ ೧೯೧೪ರಮುಟ್ಟ ಬರ್ಮಾ ದೇಶದ ಮಂಡಾಲೆಡ್ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸದೆರ್. ಬುಡುಕಟ್ಟ್ ಆಯಿನೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಹ- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದು್ ತಿಲಕೆರ್ , ೧೯೧೬ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪಿರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆರ್. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹೋಂ ರೂಲ್ ಲೀಗನ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಮದ್ ಆಲಿ ಜಿನ್ನಾರೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯೆರ್. ಉಂದೆತ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಲ್ತೆರ್.

ತಿಲಕೆರೆನ ಕೊಡುಗೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೊಗೋಸ್ಕರ ಪೊರಂಬಾಟೊನು ಜನೊಕುಲೆನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೋನಯಿನ ತಿಲಕೆರೆನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿದ ಜನಕೆ ಪಂದ್ ಜನೊಕುಲು  ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆರ್  . ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದ ಬಗೆತ ಲೇಖನೊಲೆಡ್ದ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯೆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆತ  ಅಂಚನೆ ನಾಗರೀಕತೆತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಲ್ತ್  ಕೊರಿಯೆರ್ ಅಂಚನೆ ಅಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ನಾಡ್‌ದ ಮಿತ್ತ್ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆರ್.

ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕೆರೆನ್ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಚನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕೆರಾದ್‌ಲ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಅರೆನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಕುಲು ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆರ್ . ೧೯೨೦ರಲ್ಲಿ ತಿಲಕರು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆತಿನ ೨೦೦,೦೦೦ ಜನೊಕುಲೆಡ್ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾತ್ರ ತಿಲಕೆರೆನ್ "ಭಾರತೊಡು ಚಳುವಳಿ್ದ ಜನಕ" (Father of Unrest in India) ಪಂದ್ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೆರ್ .ಇನಿಕ್‌ಲ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದೊಗು ಮೂಲ ಪಂಡ ತಿಲಕೆರ್ಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಗ್ರಂಥೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

೧೯೦೩ಡ್ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕೆರ್ Arctic Home in the Vedas ಪನ್ಪಿ ಗ್ರಂರ್ಥೊನು ಬರೆತ್, ಅವೆಟ್ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತ್ ವೇದಲೆನ್ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತ್‌ದುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಂದ್ ವಾದಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಡೆತ ಮಂಜಿನ ಯುಗ ಶುರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ಬತ್ತಿನ ಆರ್ಯರೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶೊಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟ್ಂಡ್ಂದ್ ಆರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದೆರ್. The Orion, ಅತ್ತ್ಂಡ ವೇದೊಲೆನ ಪ್ರಾಚೀನತೆದ ಸಂಶೋಧನೆಲು ಪನ್ಪಿ ಬೂಕುಡು ವೇದ ಕಾಲದ ಜನೊಕುಲು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೪ನೆಯ ಸಹಸ್ರಮಾನದಾತ ದುಂಬೆ ಭಾರತೊಡು ನೆಲೆಯಾದಿತ್ತೆರ್ ಪಂದ್ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದೆರ್ ತಿಲಕೆರೆನ "ಗೀತಾರಹಸ್ಯ ಅತ್ತ್ಂಡ ಜೀವನಧರ್ಮ ಯೋಗ" ಪನ್ಪಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿಧ್ಧಿ ಆಯಿನ ಕೃತಿ.


ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. https://www.culturalindia.net/leaders/bal-gangadhar-tilak.html
  2. http://www.iloveindia.com/indian-heroes/bal-gangadhar-tilak.html
  3. https://www.mapsofindia.com/who-is-who/history/bal-gangadhar-tilak.html