ಶಾಲೆದ ಬೆಂಚಿ

ಬೆಂಚಿ ಪಂಡ ಮರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕರ್ಬನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೆಂಚಿಡ್ ಮೂರ್ಜೆರ್ದ್ ಐನ್ ಜನ ಕುಲ್ಲಿಯೆರೆ ಅವುಂಡು. ಬೆಂಚಿಲೆನ್ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜಿಲೆಡ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕುಲ್ಲಿಯೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೆಂಚಿಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಓವ್ವೆ ವಿಧತ್ತ್ ಬತ್ತ್ಂಡಲಾ ಮರತ್ತ ಬೆಂಚಿದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಲೆಟ್ಟ್ ಬೇತೆ ಅತ್ತ್.[೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೆಂಚಿ&oldid=97287"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು