ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ

ಬಂಗಾರ್ ಪಟ್ಲೇರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೊಡು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ರ. ನೆಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬತ್ತಿತ್ತ್ಂಡ್. ಕನ್ನಡದ ನಾಯಕಿ ಸುಧಾರ್‍ಆಣಿ ಈ ಚಿತ್ರೊಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್. ರಿಚರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಲಿನೋ ಈ ಚಿತ್ರೊದ ನಿರ್ಮಾಪಕೆರ್.ದಿ.ವಾಮನ್ ರಾಜ್ ನೆಟ್ಟ್ ಬಂಗಾರ್ ಪಟ್ಲೆರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.