ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ೦ಡ ಭೂಮಿ, ಐಟ್ಟ್ ಉಲ್ಲ್ಯಾನ ಜಾಗೆಲು, ಜನಕುಲು, ಉ೦ಡಾಪುನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲು ನೆನ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ೦ಚಿನ ಒ೦ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ.


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.