ಉ೦ದು ಒ೦ಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ. ಸುಳ್ಯೊ, ಪುತ್ತೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಕಡಬ ತುಳುಟು ಇಂದೆಕ್ ಮೇರ್ ಪನ್ಪುನು. ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ಡ್ Rabit ಪನ್ಪೆರ್. ಹಿಂದಿ ಬಾಸೆಡ್ खरगोश/Kharagosh ಪನ್ಪೆರ್. ಮೇರ್ ತಪ್ಪು ಪಂತಿ ತಿನ್ಪುನು. ಅಂಚಾದ್ ಇಂದೆನ್ ತಪ್ಪುಮೇರ್ಂದ್ ಪನ್ಪುನು. ಕುಡ್ಲತ ತುಳುಟು ಮುಯ್ಯೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕುಡ್ಲತಕುಲೆ ಬಾಸೆಡ್ ಮೇರ್ ಪಂಡ ಇಂಬೆರ್ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತೊಲಾ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಮುಗೆರ್ ಪನ್ಪುನ ಪದೊಲಾ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಕನ್ನಡೊಟು ಮೊಲ ಪನ್ಪುನೆ.

ಕಾಡ್‍ತ ಮೇರ್‍

ಮುಯ್ಯೆರ್/ಮೇರ್/ಮೊಲತ ಇದೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉ೦ದೆತ ವರ್ಗೊ ಲ್ಯಾಗೋ ಮೋರ್ಘ ಪ೦ದು. ಮೊಲೊಟ್ ಯುರೊಪಿಯನ್ ಮೊಲ, ಹತ್ತಿ ಬಾಲದ ಮೊಲ ಪನ್ಪಿನ ಬಗೆಕುಲ್ ಉಲ್ಲ. ಮೊಲ ದಿನೊಕ್ ಸರಾಸರಿ ೮-೪ ಗ೦ಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪು೦ಡು. ಉ೦ದೆತ ಕಿ೦ಜ್ನಿ ದೀಪಿನ ಪೊರ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿರ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮುಟ್ಟ. ಒ೦ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮೊಲ ೮೦೦ ಕಿ೦ಜ್ನಿಲೆನ್ ಅವ್ ಬದುಕುದು ಉಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಪೆದ್ದು೦ಡು.

 
ಸಾಂಕನೊದ ಮೇರ್
  1. ಕಾಡ್ ಮೇರ್ - ಕಾಡ್‍ತ ಮೇರ್ ತಬುಕು ತಬುಕುಂದು ಲಾಯ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಮೇರ್ ಬಲಿಪುನೆನೊ, ಲಾಯಿಪುನೆನೊ ಪನಿಯರೆ ಆಪುಜಿ.
  2. ಸಾಂಕ್‍ನ ಮೇರ್ - ಸಾಂಕ್‍ನ ಮೇರ್ ಗೂಡುತ ಉಲಾಯಿಡೇ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಮೇರ್‍ದ ತೆನಸ್ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉ೦ದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ (ಮಾಸ ತಿನ೦ದಿನ). ಉ೦ದೆಕ್ ತೊಪ್ಪು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಸ್ಟ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರ೦ಗುದ ಮೊಲ ಉ೦ಡು. ಉ೦ದು ಲೆಪೊರೆಡಿ ಕುಟು೦ಬೊ ಸೇರ್ದು೦ಡು.

ಮೇರ್‍ದ ಮಾಸೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉ೦ದೆತ ಕಣ್ಣು ಕೆ೦ಪು.

ಮೇರ್‍ದ ಕತೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಂಚತಂತ್ರೊ ಕತೆಟ್ ಮೆರ್‍ದ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಳುತ ಕತೆಲೆಟ್‍ಲಾ ಈ ಕತೆಕುಲು ತಿಕುಂಡು.[೧]

ಗಾದೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  • ಆನೆ ಲದ್ದಿ ಪಾಡ್ಂಡ್ಂದ್ ಮೇರ್‌ಲ ಲದ್ದಿ ಪಾಡಿಲೆಕೊ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://shabdkosh.raftaar.in/Meaning-of-RABBIT-in-Hindi


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.