ಮೈಸೂರ್/ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೊದ ಪ್ರಸ್ದಿದೊ ನಗರ. ಮೈಸೂರುಡು ಅವ್ವೇ ಪುದರ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಪರಾ ರಾಜಧಾನಿ ಆದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಮೈಸೂರುನು ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ರಾಜಧಾನಿ ಪಂದ್ ಲೇಪ್ಪುವೆರ್. ಮೈಸೂರುಡು ನಮೂನೆ ನಮೂನೆದ ತೂಪುನ ಜಾಗೆಲು ಉಂಡು. ಅರಮನೆ ಇತ್ತ್‌ನೆರ್ದ್ ಜನಕುಲ್ ಅವೆನ್ ಅರಮನೆದ ನಗರ ಪಂದ್ ಲೇಪ್ಪುವೆರ್. ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೊದ ೨ನೇ ಮಲ್ಲ ನಗರ. ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿಂದ ನಗರ ಅನಂಚನೇ ಉಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ.

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ
ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮೂರ್ತಿ

ಮೈಸೂರುಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ
 2. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ
 3. ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆ
 4. ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ
 5. ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯೂಜಿಯಂ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ
 6. ಜಗನ್ಮೊಹನ ಅರಮನೆ.

ಮೈಸೂರುಗ್ ಮುಟ್ಟಡ್ ಉಪುನ ಅಕರ್ಷಣೆ ಜಾಗ ಪಂಡ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ, ರಂರನತಿಟ್ಟು, ಬಂಡೀಪುರ, ತಲಕಾಡು, ಮುಡುಕುತೊರೆ ತಿರುಮಕೂಡಲು ನರಸೀಪುರ.[೧]

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯೊ
 2. ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು - ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು
 3. ಜಯ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜ್
 4. ಮಹಾಜನ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. http://kanaja.in/archives/39773
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮೈಸೂರು&oldid=125818"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು