ಮೈಸುರು ಅರಮನೆ

ಮೈಸೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೊದ ಪ್ರಸ್ದಿದೊ ನಗರ. ಮೈಸೂರುಡು ಅವೇ ಪುದರ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಬಕ ದುಂಬು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಪರಾ ರಾಜಧಾನಿ ಆದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಮಯಸೂರ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ರಾಜಧಾನಿ ಪಂದ ಲೇಪುವೇರ್.ಮೈಸೂರ್ಡ್ ನಮೂನೆ ನಮೂನೆದ ಅರಮನೆ ಇತಿನೆರ್ದ ಜನಕುಲ್ ಅವೆನ್ ಅರಮನೆದ ನಗರ ಪಂದ್ ಲೇಪುವೇರ್. ಮೈಸೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ೨ನೇ ಮಲ್ಲ ನಗರ. ಮೈಸೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿಂದ ನಗರ ಅನಂಚನೇ ಉಂದು ಜಾಗ ಪ್ರವಾಸಿಗ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ ಉಂಡು.ಮುಲಪ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಜಾಗ ಪಂಡ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ.

ಮೈಸೂರುಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ
 2. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ
 3. ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆ
 4. ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ
 5. ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯೂಜಿಯಂ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ
 6. ಜಗನ್ಮೊಹನ ಅರಮನೆ.

ಮೈಸೂರುಗ್ ಮುಟ್ಟಡ್ ಉಪುನ ಅಕರ್ಷಣೆ ಜಾಗ ಪಂಡ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ, ರಂರನತಿಟ್ಟು, ಬಂಡೀಪುರ, ತಲಕಾಡು, ಮುಡುಕುತೊರೆ ತಿರುಮಕೂಡಲು ನರಸೀಪುರ.[೧]

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊ
 2. ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು - ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು
 3. ಜಯ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜ್
 4. ಮಹಾಜನ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು.

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. http://kanaja.in/archives/39773
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮೈಸೂರು&oldid=74819"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು