ಇಂಬೆರ್ ಒರಿ ವೈದ್ಯೆ(ಡಾಕ್ಟರ್). ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನೊಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರ್. ಇಂಬೆರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೮೨೨, ೨೭ನೇತ್ತಾನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌‍ಡ್ ಜೇನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೇನ್ ಎಟಿನೆಟ್ ರೋಖಿ ಮೊಕಲ್ನಾ ಮೂಜನೇ ಮಗೆಯಾದ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಇಂಬೆರ್ ನಾಡ್ ಪತ್ತಿನ 'ಮರ್ಲ್ ನಾಯಿ ಅಗ್ಗಿಂಡ ಮರ್ದ್' ಜಗತ್ ತೆರಿನ ಮರ್ದ್. ರೇಬಿಸ್ ರೋಗದ ಮರ್ದ್‌ದ್ ದಾವ್ರ ಇಂಬೆರ್ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯೆರ್.[೧]

Louis Pasteur from Galerie Contemporaine

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. en:Louis Pasteur