ಇಂಬೆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್[೧] ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕೆ ರಂಗ ನಾಟಕ ಬರೆಯರೆ ಸುರುಮಲ್ತೆರ್.

ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್

ಇಂಬೆರ್ನ ನಾಟಕಲು 'ದಿ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್' 'ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್' 'ದಿ ಮರ್ಚಂಟ್ ಆ‌‍ಫ್ವೆನಿಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಆಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ.

ಕೃತಿಗಳುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ದಿ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್.
  2. ರೋಮಿಯೊ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯೆಟ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://shakespeare.mit.edu