ಒರಿ ರಕ್ಕಸನ ಪುದರ್ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ. ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಬುಕ್ಕೊ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡ್ ಜನೊ ರಕ್ಕಸೆರೆ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಪುರಾಣೊಡು ಬರ್ಪುಂಡು.[೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://www.iskconbengaluru.org/Bhagavatha-story-7-varahavatara[dead link]


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.