ಉ೦ದು ಅಟಿಲ್‍ಗ್ ಪಾಡುನ ಸಾಮಾನ್. ಉ೦ದೆತ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ ಎಲೆತ್ತೇರಿಯ ಕರ್ಡಮೊಮ್. ಉ೦ದು ಸಿಟೇಮಿನ ಪನ್ಪಿ ವರ್ಗೊ ಬೊಕ ಜಿ೦ಜಿಬರೇಸಿ ಪನ್ಪಿನ ಕುಟು೦ಬೊಗ್ ಸೇರ್ದು೦ಡು. ನಮ ಭಾರತ ದೇಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ದೇಸೊಲುಡು ಉಂದೆನ್ ಬುಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲ ಪ್ರಪಂಚೊಡು ದಿಂಜ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಲೆಪ್ಪುನ ದೇಸೊ, ಅಯಿಡ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಭಾರತ ದೇಸೊ.[೧]

ಏಲಕ್ಕಿದ ದೈ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. Shenoy Karun, Kerala cardamom trying to fight off its Guatemalan cousin", The Times of India, 21 April 2014; accessed 25 July 23014.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಏಲಕ್ಕಿ&oldid=80599"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು