ಭಾರತ

ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯೊಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇಸೊ


ಭಾರತ ಜಗತ್ತ್‌ದ ೭ನೆ ಮಲ್ಲ ದೇಸೊ. ಜಗತ್ತ್‌ದ ಭೂಮಿದ ೨.೪ ಪಾಲ್ ಭಾರತೊ ಉಂಡು. ಈ ಭೂಮಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸೊ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಭಾರತೊಡು ೨೦೧೧ತ ಜನಗಣತಿತ ಪ್ರಕಾರೊ[೧] 1,293,057,000 (2016) ಕೋಟಿ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್. ಉಂದು ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯೆದ 17.5% ಭಾಗೊ ಅಪುಂಡು. ಭಾರತೊ ದೇಸೊಡು ೨೯ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ೭ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಸೊ ಉಂಡು. ಭಾರತೊನ್ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಭಾರತೊದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ. ದೆಹಲಿಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೊಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಲಯೊ ಉಂಡು. ಭಾರತೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರೊಲು ಇತ್ತ್‌ಂಡಲಾ ಮಾತ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮೊದಕುಲು ಒಂಜಾದ್ ಉಲ್ಲೇರ್.

ಭಾರತೊ ದೇಸೊದ ನಚ್ಚೆ

ಭಾರತೊ ಪುದರ್ ಉಂಡಾಯಿನೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಭಾರತೊ ಪನ್ಪುನವು "ಭರತವರ್ಷ" ಪುದರ್‌ದ ಮೂಲೊಡಡ್ದು ಬತ್ತ್ಂಡ್.
 • ಪಿರಾಕ್‍ಡ್ ಪುರಾನೊದ ನಿಲೆಟ್ ಈ ಪುದರ್ ಭಾರತೊಂದು ಸೂಚಿತ ಆತ್ಂಡ್. ಋಷಭದೇವನ ಮಗೆ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಡ್ದ್ ಅತ್ತಂಡ ಮಹಾರಾಜೆ ದುಸ್ಯಂತನ ಮಗೆ ಆಯಿನ ಭರತ ಮಹಾರಾಜನ ಪುದರ್‌ಡ್ದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.
 • "ಇಂಡಿಯಾ" ಎನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಸಿಂಧೂ ಸುದೆತ ಪರ್ಷಿಯನ್ ರೂಪಾಂತರೊ "ಇಂಡಸ್" ಪನ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಬತ್ತ್‌ನೆ. ಭಾರತೊನು ನಿರ್ದೇಸಿಸಯರೆ ಉಪಯೋಗಿಸವುನ ಬೇತೆ ಪುದರ್‌ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ.

ಭಾರತೊದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಭಾಗೊಲೆ ಇವರೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪರಿಪುನ ಸುದೆಕುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಭಾರತಡೊ ಪರಿಪುನ ಮುಕ್ಯೊ ಸುದೆಕ್‌ಲ್ ಇಂಚ ಉಂಡು;

ರಾಜ್ಯಗಳುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಭಾರತೊ ದೇಸೊಡು ಒಟ್ಟುಗು ೨೯ ರಾಜ್ಯೊಲು ಉಲ್ಲೊ.

ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಭಾರತೊಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಸೊಂದು ಒಟ್ಟುಗು 8 ಪ್ರದೇಸೊಲು ಉಲ್ಲೊ.

 1. ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್
 2. ಚಂಡೀಗಡ
 3. ಡಾಮನ್ ಮತ್ತು ಡಿಯು
 4. ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ್ ಹವೇಲಿ
 5. ಪುದುಚೇರಿ
 6. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ
 7. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
 8. ಲಡಾಕ್

ರಾಜಧಾನಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಭಾರತ&oldid=143966"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು