ಕಾವೇರಿ ಸುಧೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಬಾರತೊದ ಮಲ್ಲ ಸುದೆ

ಸುಧೆ ಕೊಡಗುಜಿಲ್ಲೆಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟೊದ ತಲಕಾವೇರಿಡು ಪುಟ್ಟುಂಡು.ಉಂದು ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪರತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳುನಾಡುಡ್ದ್ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿನು ಸೇರುಂಡು. ಈ ಸುಧೆತ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ೭೬೦ ಕಿ.ಮೀ.ಲು,ಉಂದೆಟು ೪೦೦ ಕಿ.ಮೀ ದಾತು ಕನ್ನಡ ನೆಲಟು ಪರಪುಂಡು.ಕಾವೇರಿ ಸುಧೆಕು ೩೦ ಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಸುಧೆಕುಲು ಉಲ್ಲ. ಅಯ್ಟಿ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಹಾರಂಗಿ, ಕಬಿನಿ, ಹೇಮಾವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ, ಲೋಕಪಾವನಿ, ಸುವರ್ಣಮುಖಿ, ಅರ್ಕಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಂಶಾ. ಕಾವೇರಿ ಸುಧೆತ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಪಾತೊಲು ಪಂಡ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ, ಗಗನಚುಕ್ಕಿ, ಭರಚುಕ್ಕಿ(ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ)ಬೊಕ್ಕ ಹೊಗೇನಕಲ್(ತಮಿಳುನಾಡು).

Stanley Reservoir formed by Mettur Dam, the largest dam in Tamil Nadu
ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ದಾರಿ:ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ 81,155 km2(31,334 ಚದರ ಮೈಲಿ); ನದಿಯ ಉದ್ದ 765 km/475 ಮೈಲಿ
ಕಾವೇರಿ ಸುಧೆ
ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.