ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಪಂಡ ಕೊಡವೆರ್ನ ಪಾತೆರ ಪನ್ದ್ ಅರ್ಥೊ. ಈ ಬಾಸೆನ್ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಪಾತೆರುವೆರ್. ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಅಳಿಯೊದುಪ್ಪುನ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಒಂಜಿ. ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲೆನ ಎಗ್ಗೆಗ್ ಸೇರಿನ ಬಾಸೆ. ೨೦೧೧ ನೇ ಜನಗಣತಿದ ಆಧಾರೊಡು ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ನ್ ಪಾತೆರುನ ಜನಕುಲೆನ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೧೩,೮೫೭. ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ನ್ ಬರೆಯರೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂರ್ಗ್-ಕಾಕ್ಸ್ ಲಿಪಿನ್ ಗಲಸುವೆರ್.

colspan="3" style="text-align: center; font-size:110%; color: black; background-color: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆಲೆ ಕುಟುಮ್ಮೊ/family-color;" |ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್
ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್
ಬಳಕೆಡುಪ್ಪುನ 
ಪ್ರದೇಸೊಲು:
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/statesregion
ಒಟ್ಟು 
ಪಾತೆರುನಕುಲು:
೧,೨೨,೦೦೦ (೧೯೯೭)
ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆಲೆ ಕುಟುಮ್ಮೊ/genetic2
 ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ
  ತಮಿಳು-ಕನ್ನಡ
   ತಮಿಳು-ಕೊಡಗು
    ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/scriptಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/official
colspan="3" style="text-align: center; color: black; background-color: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆಲೆ ಕುಟುಮ್ಮೊ/family-color;" |ಬಾಸೆದ ಸಂಕೇತೊಲು
ISO 639-1: ಒವುಲಾ ಇದ್ದಿ
ISO 639-2:
ISO/FDIS 639-3: kfa

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/IPA notice

ಬಾಸೆದ ಸ್ವರೂಪೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ತೆನ್ಕಾಯಿ ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲೆನ ಎಗ್ಗೆಗ್ ಸೇರಿನ ಬಾಸೆ. ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಲ್ದೊಟ್ಟುಲು ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಗ್ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂದೊ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ತುಲುನಾಡ್ದ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯೊದಕ್ಲು ಪಾತೆರುನ ಬ್ಯಾರಿ ಬಾಸೆಗ್ಲಾ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂದ ಇಪ್ಪುನ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ನ್ ಕನ್ನಡೊದ ಉಪಬಾಸೆ ಪನ್ದ್ ಪನೊದಿತ್ತೆರ್ ಆಂಡ ೨೦ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ನಡತಿನ ಅಧ್ಯಯನೊಲೆನ ಆಧಾರೊಡು ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಾಸೆ ಪನ್ದ್ ತೆರಿದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.[೧]

ಸಾಹಿತ್ಯೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಟ್ಟೋಲೆ ಪನ್ಪಿನ ತಾರಿಯೊಲೆಲೆಡ್ ಕುಟುಮೊದ ಇಸಯೊಲು, ಸಂಪ್ರದಾಯೊಲು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ದಾಖಲೆಲೆನ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಬಲ್ಮೆದಕುಲು ಬರೆದ್ ದೀತಿನವು ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಡ್ ಉಂಡು. ಜಾನಪದ ಪದ್ಯೊಲು (ಪಳಮೆ) ಪೀಳಿಗೆರ್ದ್ ಪೀಳಿಗೆಲೆಗ್ ಬಾಯಿಪಾತೆರೊಡು ಜತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ಂಡ್.[೨]

೨೦ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚು ಕವಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ‘ಯಯಾತಿ ರಾಜಂಡ ನಾಟಕ’, ‘ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಹಾತ್ಮೆ’ ‘ಸತೀ ಸಾವಿತ್ರಿ’ ಬೊಕ್ಕ ‘ಶ್ರೀ ಕಾವೇರೀ ಮಹಾತ್ಮೆ’ ಪನ್ಪಿನ ಕೃತಿಕುಲೆನ್ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಡ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆರ್.

ನಡಿಕೇರಿಯಂಡ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನಾರ್ 'ಭಗವಂತಂಡ ಪಾಟ್ಟ್' ಬೊಕ್ಕ 'ಪಟ್ಟೋಲೆ ಪಳಮೆ' ಪನ್ಪಿನ ಕೃತಿಕುಲೆನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆರ್.

ಬಿ.ಡಿ. ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐ.ಎಮ್.ಮುತಣ್ಣ ಪನ್ನಿನಕುಲುಲಾ ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ತೆರ್.

ಕೊಡವ ಸಿನಿಮೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಡ್ ಸಿನಿಮೊಲೆನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು.ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ದ ಸುರುತ ಸಿನಿಮೊ 'ನಾಡ ಮಣ್ಣ್ ನಾಡ ಕೂಳ್'. ಈ ಸಿನಿಮೊನು ಎಸ್.ಆರ್.ರಾಜನ್ ಮೇರ್ ೧೯೭೨ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಉಂಡುಮಲ್ತೆರ್. ನಿರೀಕ್ಷೆ(೧೯೯೪), ಪೊಣ್ಣರ್ರ ಮನಸ್ಸ್(೨೦೧೧), ಪೊನ್ನಮ್ಮ(೨೦೧೧), ನಾ ಪುಟ್ಟಿನ ಮಣ್ಣ್(೨೦೧೧) ಕೆಲವು ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ದ ಸಿನಿಮೊಲು.

ಪತ್ರಿಕೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ದ ಸುರುತ ವಾರೊದ ಪತ್ರಿಕೆ 'ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ' ೧೯೮೦ಡ್ ಸುರುವಾಂಡ್.'ಪೂಮಾಲೆ' ಇಂಚ ಸುಮಾರ್ ಪತ್ರಿಕೆಲು ಕೊಡವ ತಕ್ಕ್ ಡ್ ಬೈದ್ಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. https://kodavaclan.co/kodaguheritage/kodava-movies/
  2. https://omniglot.com/writing/coorgicox.html