ತುಳುಟ್ಟು ಗಣಕಯಂತ್ರೊಗು ಗಣಕಯಂತ್ರಾಂದೇ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ ಇತ್‍ನೆಟ ನಮ ಕೊರ್ತಿಜ್ಜ. ಅಂಚಾದ್ ಮೂಲುಲಾ ಗಣಕಯಂತ್ರಾಂದೇ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್‌ದೊ.

ಗಣಕ ಯಂತ್ರ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್)
IBM Personal Computer (1981)

ಗಣಕಯಂತ್ರೊನು ತುಳುಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಲೇಖನ ಪಾಡಿಯೆರೆ ಗಲಸೊಲಿ. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲು ಬಾಸೆನ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಿಯರ ಗಲಸೊಲಿ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಿಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಬಾಸೆಲಾ ಪ್ರಚಾರೊಗು ಬರ್ಪುಂಡು.

ಗಣಕ ಯಂತ್ರೊಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ಸುರೂಕು ಕಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯೊಲೆನ್ ಪಾಡುನೆನ್ ಕಲ್ಪೊಲಿ. ಎಚ್ಚ ಎಚ್ಚ ವಿಷಯೊನು ಪಾಡ್ಂಡ ತುಲು ಬಾಸೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು.

ಚಿತ್ರೊ: ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ಚಿತ್ರೊ: ಮೈನ್‌ಫ್ರೇಮ್
ಚಿತ್ರೊ: ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ಚಿತ್ರೊ: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆನ್ ವಿವರಿಸುನ ರೇಖಾನಕ್ಷೆ
ಚಿತ್ರೊ: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಗೊಲು - ೧. ಮಾನಿಟರ್ ೨. ಮದರ್‌ಬೋರ್ಡ್ ೩. ಪ್ರಾಸೆಸರ್ / ಸಿ.ಪಿ.ಯು ೪. ರ್‍ಯಾಮ್ ೫. ಪಿ.ಸಿ.ಐ. ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ೬. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಘಟಕ (ಎಸ್‌ಎಂಪಿಎಸ್) ೭. ಸಿ.ಡಿ./ಡಿವಿಡಿ ಡ್ರೈವ್ ೮. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ೯. ಕೀಲಿಮಣೆ ೧೦. ಮೌಸ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (ಗಣಕ, ಗಣಕಯಂತ್ರೊ) ಪನ್ಪುನವು ದತ್ತಾಂಶದ (ಡೇಟಾ) ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆನ್ ಸುಲಭವಾಗಿಸವುನ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಾಧನ. ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೊಲು ಬೊಕ್ಕ ತಾರ್ಕಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆನ್ ನಡಪಾವುನ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶೊನು ಸಂಸ್ಕರಿಸವುನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮೂಲಕ ತಿಕುನ ಮಾಹಿತಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಕೆಗಾದ್ ಉರಿಪಾದ್ ದೀಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಪವುನವೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.

ಪರಿಚಯೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಲಯಿ ಕಡಪುಡುದು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಯಿ ರವಾನೆ ಸಾಧನೊಲೆನ್ ಹೊಂದ್‍ದ್ ಒಳರವಾನೆ ಸಾಧನೊನ ಮೂಲಕ ಕೊರ್‌ನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸಾದ್ ಹೊರರವಾನೆ ಸಾಧನೊಲೆನ ಮೂಲಕ ಉಪಯೋಗಿಸಾದ್(ಯೂಜರ್)ಕೊರ್‌ಪುನೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ದತ್ತಾಂಶಲೆನ್ ಶೇಖರಿಸಾದ್ ದೀಪುನ ಸಾಧನವಾದ್ ಉಂಡು.
 • ಅತ್ತಂದೇ ಶೇಖರಿಸಾದ್ ದೀನ ಅತ್ತ್ಂಡ ನಮ ಕೊರ್‌ನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಗಣಕಯಂತ್ರೊರ್ದು ನನೊಂಜಿ ಗಣಕಯಂತ್ರೊಗು ಸಂಪರ್ಕಜಾಲದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗ್ ರವಾನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌‌‌ನ್ ಗಳಸುವೆರ್.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಡ್ ಒರಿಪಾದ್‍ನ ದತ್ತಾಂಶೊನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಲೆಡ್ ಸಂಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪುಂಡು. ಬಳಕೆದಾರೆರೆ ಅಯ್ಕೆಗ್ ಅನುಗುಣವಾದ್ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನೊಲೆನ್ ಕೊರ್ಪುನವು ತಂತ್ರಾಂಶದ (ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್) ಕೆಲಸ. ಬಳಕೆದಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ್ ಗಳೆಸೆರೆ ನೆರವಾಪುಂಡು.
 • ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ನೀಡುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರಾಂಶದ (ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್) ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಮಾನ ಪದ್ಧತಿಯ (ಬೈನರಿ ಪದ್ಧತಿ) ಯಂತ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ನಾವು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಅಂಕೆಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನ, ದ್ವಿಮಾನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದೊಕುಲಾಯಿನ 'computus' ಬೊಕ್ಕ 'computare'ಲೆನ್ 'ಕಂಪ್ಯೂಟರ್' ಪುದರ್‌ದ ಮೂಲ ಪಂಡ್‍ದ್ ಗುರುತಿಸವೆರ್. [೧]. ಉಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ದ 'ಕಂಪ್ಯೂಟ್' ಪದತ್ತ ಸಮಾನಾರ್ಥಕೊಲು. ಅಂಚದ್ 'ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುನ' ಅತ್ತ್ಂಡ 'ಗಣನೆ ಮನ್ಪುನ' ಯಂತ್ರನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್.
 • ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಲೆನ ಆವಿಷ್ಕಾರೊಗು ದುಂಬು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಂತ್ರಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದ ನಂತರ ಅಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಯಿತು.

ಇತಿಹಾಸೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಸುರುತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಲೆನ್ ರೂಪಿಸುನಲ್ಪ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್, ಅಲನ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್, ಜಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನಕ್‍ಲ್‍ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವೊದ ಪಾತ್ರೊ ವಹಿಸ್‍ದೆರ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್‌ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌‍ಲೆನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಾಯಿನ ಬ್ರಿಟನ್ನ್‌ದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್‌ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ದ ಪಿತಾಮಹೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಗುರುತಿಸಬೇರ್. ಆಧುನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಲೆನ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಸುರುತ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಬೆರೆನವು.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಧಗಳುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ:

ವೈಯಕ್ತಿಕ (ಪರ್ಸನಲ್) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಅಥವಾ 'ಪಿಸಿ'ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳು ಈ ವಿಧದವು. ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಫೋನುಗಳನ್ನೂ ಇದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇತ್ತು.
 • ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ, ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳನ್ನು 'ವರ್ಕ್‍‌ಸ್ಟೇಶನ್'ಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರಕುವಂತಾಗಿ ಪಿಸಿಗಳಿಗೂ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಟೇಶನ್‌ಗಳಿಗೂ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಸುಕಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ (ಮಿಡ್‌ರೇಂಜ್) ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ('ಮಿಡ್‌ರೇಂಜ್') ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳದು. ಇಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಳಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಮಿಡ್‌ರೇಂಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳನ್ನು 'ಮಿನಿಕಂಪ್ಯೂಟರ್' ಎಂದೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಮೈನ್‌ಫ್ರೇಮ್ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಇವು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಜೀವವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೊದಲಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಈ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳದು. ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪಯೋಗಗಳುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಜೀವವಿಮೆ, ಕೋರ್ಟು-ಕಚೇರಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಮುದ್ರಣ - ಇಂಚ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲೆಗ್‍ಲಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಯಿನವು. ವ್ಯವಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪದಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮನರಂಜನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಲು ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು. ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಉಮದೆತ್ತ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಉಪಯೋಗ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ (ಸಿಪಿಯು), ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ, ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ. ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನಾವು ನೀಡುವ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ನ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಘಟಕದ ಕೆಲಸ.
 • ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಥ್‌ಮೆಟಿಕ್ ಆಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ (ಎಎಲ್‌ಯು) ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗ ಏನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಮುಂತಾದವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ (ಸಿಯು) ಎಂಬ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ತಂತ್ರಾಂಶಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಮುಖ್ಯ

 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಆ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತ ಎಲ್ಲ ವಿವರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಬಳಸಿ ಏನೇನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು.
 • ಯಾವ ರೀತಿಯ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌, ಸರ್ವರ್‌ಗಳು, ವಿಂಡೋ ಸಿಸ್ಟಂ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಂ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಭಾಗಗಳು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಾದ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು.

ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಮುಖ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ, ಅಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಕ್ರಮವಿಧಿಗಳನ್ನು (ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್) ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯಲು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಎಂದರೆ ಬಹೂಪಯೋಗಿ ಯಂತ್ರ ಎಂಬುದು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಲು ಬೇಕಾದ ಬ್ರೌಸರ್ ಕೂಡಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಲು, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು, ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲು, ಗಣಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಗೇಮ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಇರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ:
 • ಬರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ವರ್ಡ್‌ಪ್ಯಾಡ್, ನೋಟ್‌ಪ್ಯಾಡ್, ಎಂಎಸ್ ವರ್ಡ್, ಎಂಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ,ಎಂ ಎಸ್ ಪವರ್ ಪೋಯಿಂಟ್ ಮುಂತಾದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲು ಪೇಂಟ್, ಗೇಮ್‌ಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
 • ಇವಲ್ಲದೇ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಸ್ಥಾಪನೆ (ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳು, ಮ್ಯಾಪ್‌ಗಳು, ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಅಡೋಬ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್, ಪುಟವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಇನ್‌ಡಿಸೈನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎನಿಮೇಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು.
 • ಇವಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಬೇರೇ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ.
 • ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳು ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಸಹಾ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಮರಿ, ಸಂಗ್ರಹ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾಸ್, ವಿಂಡೋಸ್, ಲಿನಕ್ಸ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ.

ಯಂತ್ರಾಂಶಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಮುಖ್ಯ

 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗ್ ಸಂಬಂಧಪಡ್‍ನ ಮಾತ ಭೌತಿಕ ಭಾಗೊಲೆನ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ (ಯಂತ್ರಾಂಶ) ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ದ ಮಾನಿಟರ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್ ಉಂದು ಪೂರ ಯಂತ್ರಾಂಶೊಗು ಉದಾಹರಣೆಲು.
 • ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗ್ ಮಾಹಿತಿನ್ ಕೊರಿಯೆರೆ (ಇನ್‌ಪುಟ್) ಬಳಕೆಯಾಪುನ ಮೌಸ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಾಧನೊಲೆಗ್ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ರ್ದ್ ಮಾಹಿತಿಲೆನ್ ದೆತೊನಿಯೆರೆ (ಔಟ್‌ಪುಟ್) ಬಳಕೆಯಾವುನ ಮಾನಿಟರ್, ಸ್ಪೀಕರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಾಧನಲೆಗ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರ್.

ಮೆಮೊರಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ದ ಸಹಾಯೊರ್ದು ರೂಪಿಸಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿನ್ ಅಯಿತ್ತ ಮೆಮೊರಿಡ್ ಶೇಖರಿಸಾದ್ ದೀಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಉಂದೆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ದ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ. ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ರಡ್ಡ್‌ಲಾ ಈ ಮೆಮೊರಿಡೇ ಶೇಖರವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಯೋಗಗಳುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಇ-ಬುಕ್‌ಗಳನ್ನು, ಹಾಡುಗಳನ್ನು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡಬಹುದು.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‍ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಂಎಸ್ ವರ್ಡ್‌ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು, ತಿದ್ದುವುದು, ಹೊಂದಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಕೈಬರಹಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಕಠಿಣವಾದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮನರಂಜನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಟಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಬಹುದು.
 • ಅಂತರಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತರಜಾಲದಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡಬಹುದು. ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಲು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದನ್ನು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌‍ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಹಾರ್ಡ್‌ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳಾದ ಸಿಡಿ, ಡಿವಿಡಿ, ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವ್ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭ.
 • ಒಮ್ಮೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಅಂತರಜಾಲದ ಬಳಕೆಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಅಸಂಖ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕವಾದದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣವಿರುವವರಿಗೂ ಕಲಿಯಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಿದೆ.

ತುವೊಡಾಯಿನವುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. http://www.cciw.com/ content/computer_ etymology.html

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ವರ್ಗ:ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ