ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ನಮನ ದೇಶದ ಸುರೂತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮೊಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ್ ಬಾಗವಹಿಸಾದ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಾದಿನಾರ್.

Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.