ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ  ಟೋಕಿಯೋ ಮಾತೃನಗರ.  ಮೆಟ್ರೊಪೋಲಿಸ್ ಇನ್ಪಿನ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ಧ ದ ಅರ್ಥ  ಮಾತೃನಗರ  ಇಂದ್‍ದ್. ಟೋಕಿಯೋ ಮಾತೃನಗರೊದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ೨೩ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾರ್ಡುಲೆಡ್ ಚಿಯೋಡಾ, ಚೂಓ, ಮಿನಾಟೊ, ಸುಮಿಡಾ, ಶಿಂಜುಕು, ಬುಂಕ್ಯೊ, ಟಾಯಿಟೊ, ಕೋಟೋ, ಶೀನಾಗಾವಾ, ಇಟಾಬಾಶಿ, ಎಡೊಗಾವಾ ಶಿಬೂಯಾ ಇಂಚಿತ್ತಿನವು ಸೇರ್‍ದುಲ್ಲಾ. 

ಜಪಾನ್ ದೇಶ (ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣ), ರಾಜಧಾನಿ ಟೋಕಿಯೊ (ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗುರುತು)
ಜಪಾನ್ ದೇಶ (ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣ),  ರಾಜಧಾನಿ ಟೋಕಿಯೊ (ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗುರುತು)
ಟೋಕಿಯೋ ಪಾದಾಚಾರಿಲು ನಡಪುನ ಸಾದಿಲೆನ ಪೊರ್ಲು
ಟೋಕಿಯೋದ ಒಂಜಿ ಬೌದ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಪೂಗುಚ್ಚೊಲು ಅರಳ್ದಿನ ಪೊರ್ಲು
ಟೋಕಿಯೋ ಗಗನಚುಂಬಿಲು
ವಾಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಪೊರ್ಲು
ಟೋಕಿಯೋ ಗೋಪುರ
ಟೋಕಿಯೋ ಆಕಾಶ ವೃಕ್ಷ
ಟೋಕಿಯೋ ಆಕಾಶವೃಕ್ಶದ ಮುದೆಲ್ದ ರಚನೆ
ಟೋಕಿಯೋ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್, ಮತ್ಸಾಲಯ
ಟೋಕಿಯೋ ಒಡೈಬಾ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲ್ ಸಂಕ

ಜಪಾನ್ ದೇಶೊನು ಒಟ್ಟು ೪೭ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್‌ (ಪ್ರಾಂತ್ಯ/ ರಾಜ್ಯ) ಲಾದ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್.‍  ಉಂದೆಟ್  ಟೋಕಿಯೋ ಮೆಟ್ರೋಪೋಲಿಸ್,  ಹೊಕ್ಕಾಯಿಡೊ ಪ್ರಾಂತ್ಯ  (ಸರ್ಕೂಟ್ ಯಾನೆ ಟೆರಿಟರಿ),  ಒಸಾಕಾ ಬೊಕ  ಕ್ಯೋಟೊ ಇನ್ಪಿನ ಎರಡು ನಗರ  ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರುಲು ಅತ್ತಾಂದೆ ೪೩ ಗ್ರಾಮೀಣ   ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರುಲು ಸೇರ್ದಾ.

ಟೋಕಿಯೋ ಮಾತೃನಗರೊ (ಮೆಟ್ರೊಪೋಲಿಟನ್) ಜನಸಂಕ್ಯೆದ ಲೊಕ್ಕೊಡು ವಿಶ್ವೊದ ನಂ.೧ ಮಹಾನಗರ ಇಂದ್‌ದ್ ಪರಿಗಣನೆ ಆತಂಡ್.  ಟೋಕಿಯೋ ಮಹಾನಗರದ ಜನಸಂಕ್ಯೆ (೧-೧೦-೨೦೧೫ನೆ ಜನಗಣತಿದ ಪ್ರಕಾರೊ) ೩೭.೮ ೩ ಮಿಲಿಯನ್ (= ೩.೭೮ ಕೋಟಿ), ಮಹಾನಗರೊದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣೊ ೨,೧೮೮ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್.  

ಬೃಹತ್ ಟೋಕಿಯೋ ಮಹಾನಗರ ಸಮುಚ್ಚಯೊಡು ಟೋಕಿಯೋ ಮಾತೃನಗರೊದ ಪಿದಯಿ ವಲಯೊದ ಯೋಕೊಹೋಮಾ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಗರೊಲು ಸೇರ್ದ್  ಮಹಾನಗರ ಸಮುಚ್ಚಯೊದ  ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣೊ ೬೯೯೩ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರುಲು.

ಟೋಕಿಯೋ ನಗರೊದ ಚರಿತ್ರೆ

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮದ್ಯೊ ಕಾಲೊಡು ಎಡೊ ಇನ್ಪಿನ ಊರು ಟೊಕುಗವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲೊಡು ೧೮೬೮ಡ್ “ಟೋಕಿಯೋ” ಆದ್ ಪುದರ್ ಬದಲಾಂಡ್. ೧೮೮೯ಡ್ ಟೋಕಿಯೊ ನಗರ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಯಾಂಡ್.  ಕಾಲಕ್ರಮೇನೊ ೧-೭-೧೯೪೩  ದಾನಿ ಟೋಕಿಯೊ ನಗರೊ ಟೋಕಿಯೋ ರಾಜ್ಯೊ (ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್) ದೊಟ್ಟುಗು  ಸೇರ್ಂಡ್.  ಆನಿಡ್ದ್ ಬೊಕ ಟೋಕಿಯೋ ನಗರೊನು “ಟೋಕಿಯೋ ಮಾತೃನಗರ (=ಮೆಟ್ರೊಪೋಲಿಸ್) “ ಇಂದ್ ಪುದರ್‍  ಕೊರಿಯೆರ್. 

ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ವಾಯು ಯಾನೊ

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ವಾಯುಯಾನ ಟೋಕಿಯೋ  ಮೆಟ್ರೊಪೋಲಿಟನ್ ಮಹಾನಗರೊದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್  ರಡ್ಢ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣೊಲು ಉಲ್ಲೊ,  ಹನಿಡಾ ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾನೊ (ಏರ‍್ ಪೋರ್ಟ್),  ಬೊಕೊಂಜಿ ನರಿಟಾ ಇನ್ಪಿನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾನೊ.

ರೈಲ್ ಪಯನೊ

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ನಗರೊದ ಮುಕ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ‍ ರೈಲ್ ಸಾರಿಗೆ. ಟೋಕಿಯೋ ಮಾತೃನಗರೊಡು ಮಸ್ತ್  ನಮೂನೆದ ರೈಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆನ್ ತೋವೊಲಿ. ನೆಲತ್ತ ಅಡಿಟ್  ದಿಂಜ ಅಂತಸ್ತ್‌ಲೆನ  ನೆಲಮಾಳಿಗೆಲೆಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ (ಸಬ್ ವೇ) ರೈಲ್ ಮಾರ್ಗೊಲೆಡ್ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲ್‌ಲು  ಜನಮಾನ್ಯರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಡ್ದ್ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಪೋಪಿನ ನಗರೊದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಸೊಗ್ ಸಂಪರ್ಕೊ ಸಾದಿಸಾವೊ. ಟೋಕಿಯೋದ  ನೆಲತಡಿತ  ರೈಲ್‍ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ೧೭೯ ನಿಲ್ದಾನೊಲು ಸುಮಾರಾದ್ ರಡ್ಡ್ ಕೋಟಿ ಜನಮಾನ್ಯರೆಗ್ 136  ನೆಲತ್ತಡಿತ್ತ ಮಾರ್ಗೊಲೆಡ್  ಕಲ್ಮಸೊರಹಿತ  ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ದಿನೊದಿನತ ಪಯನೊಗು  ಸಹಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೊ ಇಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.‍  ನೆಲತಡಿತ್ತ ಈ ರೈಲ್ ಮಾರ್ಗೊಲೆನ್  ನಡಪಾವುನವು (೧) ಟೋಕಿಯೋ ಮೆಟ್ರೊ (Toei) ಬೊಕ (೨) ಟೋಕಿಯೋ ಮೆಟ್ರೊಪೋಲಿಟನ್ ಬ್ಯೂರೂ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟೇಶನ್ (Toden)  ಇನ್ಪಿನ ರಡ್ಡ್ ಕಂಪೆನಿಲು.

ನೆಲತ್ತ ಮೇಲ್‍ಡ್  ಪೋಪಿನ ರೈಲ್‍ಲೆಡ್ ಪಯನಿಗೆರೆನ ಜನಮಾನ್ಯರೆನ ರೈಲ್‍ಲು ಅತ್ತಾಂದೆ ದಿಂಜ ಬೀಸೊಡು ಪೋಪಿನ ವಿಲಾಸೀ ರೈಲ್‍ಲು ಕೂಡಾ ಸೇವೆಡ್  ಉಲ್ಲೊ. ಶಿಂಕೆನ್ಸೆನ್ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರ್‍ದ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್‍ಲು ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗೊಲೆಡ್ ಪೋವೊಂದು ಉಲ್ಲೊ.  ಅಂಚನೆ ಕೆಲವುಕಡೆ  ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಡ್ ಪೋಪಿನ  ಮೋನೋರೈಲ್‍ಲು  ಪಯನಿಗೆರೆನ  ಸೇವೆಡ್ ಉಪ್ಪುನೆನ್  ಕೂಡಾ ತೂವೊಲಿ.

ರಸ್ತೆ ಯಾನೊ

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಟೋಕಿಯೋ ಮಾತೃನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗೊಲೆನ್ ಪ್ರದೇಶೊಲೆನ್ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಎಕ್ಸ ಪ್ರೆಸ್ ರಾಜಮಾರ್ಗೊಲು ಅಂಚನೆ ಇತರೆ ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ರಸ್ತೆಲು ಗೋಡಿಸಾದ. ಟೋಕೀಯೋಗು ನಡಪುನಕಲೆನ ನಗರ (ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ತ್ರೀಟ್ಸ್ ) ಇನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಮೂಲು ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಪಾದಾಚಾರಿಲೆಗ್ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ. ನಗರ ಭಾಗೊಲೆಡ್ ತೂಂಡಾ ಪಾದಾಚಾರಿಲು ನಡಪುನ ಕಾಲುದಾರಿಲು ೧೫ ನೆಡ್ದ್ ೨೦ ಅಡಿ ಅಗಲದವು. ಪಾದಾಚಾರಿಲು ರಸ್ತೆ ಕಡಪುನವುಲು ದಟ್ಟ ಬೊಳ್ದು ಬಣ್ಣೊಡು ೧೫ - ೨೦ ಅಡಿ ಅಗೆಲೊಡು ಜೀಬ್ರಾ ಪಟ್ಟಿಲೆನ್ ಗುರುತು ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಪಾದಾಚಾರಿಲು ಸುಲಬೊಡು ರಸ್ತೆ ಕಡಪರೆ ಜೀಬ್ರಾ ಪಟ್ಟಿಲೆನ ಬರಿಟ್ ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತೊಲೆನ್ (ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್) ಪಾಡ್ದೆರ್. ಈ ನಗರೊದ ರಸ್ತೆಲೆಡ್ ಕಾಪೆರೆ ಪೋಲಿಸ್ ಸಿಬಂಧಿ ಇಜ್ಜೆರ್ಡಲಾ, ವಾಹನ ಚಾಲಕೆರೆನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಯಮ ಬೊಕ ಶಿಸ್ತುಪಾಲನೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂವೊಡಾಯಿನ: ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗುಲೆಡ್ ಜನಕುಲು ಸಾದಿ ಕಡಪುನ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟಲಾ ಒವ್ವೊಂಜಿ ವಾಹನಲಾ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋವಂದ್!

ನಗರ ಸೌಂದರ್ಯ

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಟೋಕಿಯೋ ಜಗತ್ತ್ ದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಶೇಷೊಲೆನ ನಗರೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ. ಪೊರ್ಲುದ ರಸ್ತೆಲು ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟೊಣೊಲು, ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನವನೊಲು ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯೊನು ಎಚ್ಚಿಸಾದ. ಅಕಿಹಾಬಾರದ ಇಲೋಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಲಕರಣೆಲೆನ ಮಳಿಗೆಲು, ಶುಂಜುಕುದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಗನಚುಂಬಿಲು, ಶಿಂಜುಕು, ಶಿಬುಯಾ,ಮಿನಾಟೊ, ಯೂನೊ ಪ್ರದೇಶೊಲೆನ ಉದ್ಯಾನವನೊಲು ಅಂಚನೆ ಟೋಕಿಯೋ ಗೋಪುರ, ಟೋಕಿಯೋ ಸ್ಕೈ ಟ್ರೀ, ಟೋಕಿಯೊ ಜಲ ಉದ್ಯಾನವನ (ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್), ಒಡೈಬಾ ಕಡಲ ಬರಿತ ಉದ್ಯಾನವನ, ಒಡೈಬಾದ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಸಂಕ (ರೆಯಿನ್ ಬೋ ಬ್ರಿಜ್), ಒಡೈಬಾ ದ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಮೂರ್ತಿ (ಸ್ಟಾಚು ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ) ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರೇಕ್ಞಣೀಯ ತಾಣೊಲು ಪ್ರವಾಸಿಲೆಗ್ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದುಲ್ಲಾ.

ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶೊಲು ಸ್ವಚ್ಚತೆಗ್ ಮಾದರಿಯಾದುಲ್ಲಾ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜನಜೀವನೊಡು ಜನಕುಲು ಪಾಲಿಸಾವುನ ಶಿಸ್ತು ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯೊಲೆನ ದಕ್ಷತೆಗ್ ಉಂದು ಪುದರಾತಿನ ಊರು.

ಟೋಕಿಯೊ ಗೋಪುರ (ಟವರ್)

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಟೋಕಿಯೊದ ಮಿನಾಟೊ ಇನ್ಪಿನವುಲು ೧೯೫೭-೮ ಡು ರಚನೆಯಾತಿನ ಟೋಕಿಯೊ ಟವರ್ ೩೩೨.೯ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವುಂಡು. ಟೋಕಿಯೊ ಟವರುನು ಪ್ಯಾರೀಸ್ದ ಈ‍ಫೆಲ್ ಗೋಪುರದ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಬೊಕ ವೀಕ್ಷಾಣಾಲಯವಾದ್ ಈ ಗೋಪುರೊನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಈ ಗೋಪುರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಾ ನಗರ ಬುಳೆದ್ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟೋಣೊಲೆನ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಬಾದೆಯಾಪುಂಡು ಇನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಟೋಕಿಯೋ ಸ್ಕೈ ಟ್ರೀ ಇನ್ಪಿನ ಪೊಸ ಗೋಪುರೊನು ೨೦೦೮-೧೨ದ ಅವಧಿಡ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆರ್.

ಟೋಕಿಯೊ ಆಕಾಶ ವೃಕ್ಷ ( ಸ್ಕೈ ಟ್ರಿ)

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಟೋಕಿಯೋ ಆಕಾಶವೃಕ್ಷ ೬೩೪.೦ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ರಚನೆ. ಟೋಕಿಯೋ ನಿಲ್ದಾಣೊಡ್ದ್ ಸುಮಾರ್ ಏಳು ಕಿಮೀ ದೂರೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಉಂದೆತ ರಚನೆ ೨೦೦೮ನೆಯ ಇಸವಿಡ್ ಟೋಬು ರೈಲ್ವೇ ದಕಲೆನ ಟೋಬು ಟವರ್ ಸ್ಕೈ ಟ್ರೀ ಕಂಪೆನಿದ ಆಧಿಪತ್ಯೊಡು ಆರಂಭವಾದ್ ಸುಮಾರ್ ೬೦೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚಿಡ್ ೨೯ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೨ ದಾನಿ ಪೂರ್ಣ ವಾದ್ ೨೨.೫.೨೦೧೨ ದಾನಿ ಉದ್ಘಟನೆ ಆಂಡ್. ಆಕಾಶ ವೃಕ್ಷ ಗೋಪುರೊಡು ೩೨ ಮಾಳಿಗೆಲು ನೆಲಡ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಬೊಕ ೩ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಲು ಅಂಚನೆ ಗೋಪುರದ ಉಲಾಯಿ ಮಿತ್ತ್ ತಿರ್ತ್ ಪೋವರೆ ೧೩ ಲಿಫ್ಟುಲು ಉಲ್ಲಾ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರಸಾರೊಗಾದ್ ಈ ಆಕಾಶ ವೃಕ್ಷ ಇನ್ಪಿನ ಗೋಪುರೊನು ರಚನೆ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್.

ಈ ಆಕಾಶವೃಕ್ಷ ಗೋಪುರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು.ಗೋಪುರದ ನಡುಟು ಕಟ್ಟಡ, ಅಯಿತ ಸುತ್ತಾ ಘನಾ ಗಟ್ಟಿದ ಸ್ಟೀಲ್ ಜಂತಿಲೆನ್ ಒಂಜೇಕೊಂಜಿ ಗೋಡಿಸಾದ್ ಗೋಪುರದ ಉದ್ಡೊಗು ಮಲ್ತ್ ದಿನ ಪಂಜರದಂಚಿನ ರಚನೆ. ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಪಂಜರದಂಚಿನ ರಚನೆಡ್ ನೆಲ ಭಾಗೊಡು ಅಡ್ಡ ಛೇದೋಡು ತೂಂಡಾ ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರವಾದಿತ್ತ್ ದ್ ಮಿತ್ತ್ ೩೫೦ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರೊಡ್ದು ಬೊಕ ಸ್ತಂಭಾಕಾರವಾತುಂಡು. ಈ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಭೂಕಂಪವಾಂಡಲಾ ಆಕಾಶವೃಕ್ಷೊಗು ಹಾನಿ ಆವಂದಿನ ಲೆಕ್ಕೊ ಈ ರಚನೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್.

ಆಕಾಶವೃಕ್ಷ ಗೋಪುರದ ೩೫೦ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರೊಡು ಗೋಪುರದ ಸುತ್ತಾ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಸುಮಾರ್ ೨೦೦೦ ಜನ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದುಲಾಯಿ ನೆಲಡ್ದ್ ೩೫೦ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರೊಡು ಉಂತುದು ೩೬೦ ಡಿಗ್ರಿ ದ ನಗರ ಸೌಂದರ್ಯ ತೂವೊಲಿ. ಪ್ರವಾಸಿಲೆನ ಅನುಕೂಲಗಾದ್ ೩೪೫ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಮಾಳಿಗೆಡ್ ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹಲಾ ಉಂಡು. ಪ್ರವಾಸಿಲು ೪೫೦ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರೊಡು ಉಪ್ಪುನ ವೀಕ್ಷಕ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ೯೦೦ ಜನ ಉಂತುದು ಟೋಕಿಯೋ ನಗರದ ಪಕ್ಷಿನೋಟ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

೧೮೫೩ ನೆಯ ಇಸವಿಡ್ ನಗರ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ್ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ಆಜಿ ಬತ್ತೇರಿ , ಕೋಟೆಲೆನ್ ಕಟ್ಟಿನ ತಾಣ ಒಡೈಬಾ. ೧೯೨೮ಡ್ದು ಬೊಕ ಈ ಪ್ರದೇಶೊನು ನವೀಕರಣ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕೆಲವು ಕಡಲಭಾಗೊಲೆನ್ ದಿಂಜಾದ್ ನೆಲಭಾಗೊನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸೀ ತಾಣ ವಾಂಡ್. ೧೯೯೫ಡ್ದು ಇಂಚೊಗು ಈ ಪ್ರದೇಶ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಿವಾಸೊಲೆನ ನಗರವಾದ್ ರೂಪು ಪಡೆವೊಂದುಂಡು. ೨೦೨೦ ಇಸವಿದ ಅರೆಬೇಶದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಒಡೈಬಾಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂದ್ ನಿರ್ದಾರ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಒಡೈಬಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಲನೀರ್ದ ಬರಿ, ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಓಡೊಲೆನ ಜಲಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಕರ್ಯ, ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಸಂಕ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರವಾಸೀ ಆಕರ್ಷಣೆಲು ಉಂಡು.

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು  ಸಂಕ (ರೈನಬೋ ಬ್ರಿಜ್  )

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಒಡೈಬಾ ಜಲದಂಡೆಡ್ದ್ ಟೋಕಿಯೋ ಕೊಲ್ಲಿ (ಬೇ) ದಾಂಟೆರೆ ೧೯೮೭-೧೯೯೩ ದ ಅವದಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೂಗು ಸೇತುವೆನ್ ಕವಾಸಾಕಿ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀ ದಕುಲು ರಚನೆ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಅಯಿತ ಪುದರ್ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಸೇತುವೆ (ರೆಯಿನ್ ಬೋ ಬ್ರಿಜ್). ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ಪದರೊಲೆಡ್ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ.ತಿರ್ತ್ ಮೆಟ್ರೊ, ಮೋನೊರೈಲು ಸಂಚಾರವಾಂಡಾ, ಮಿತ್ತ್ ದ ಪದರೊಡು ವಾಹನ ಸಂಚಾರೊಗು ಶೂಟೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ವೇ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿ (ಸ್ಟಾಚು ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ)

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಒಡೈಬಾ ಜಲಮುಖದ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸೀ ಆಕರ್ಷಣೆ ೧೨.೨೫ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಒರುಂಬ ಟನ್ ತೂಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತಿಮೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿದ ತದ್ರೂಪವಾದ್ ಉಂದೆನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್[೧].  

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಿದಾಯಿ ಕೊಂಡಿಲು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಟೋಕಿಯೋ&oldid=154766"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು