ತಾಜ್ ಮಹಲ್

ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ತಾಜ್‌ ಮಹಲ್‌ (pronounced /tɑdʒ məˈhɑl/; ಹಿಂದಿ: ताज महल ; ಪರ್ಷಿಯನ್‌/ಉರ್ದು: تاج محل ) ಭಾರತಆಗ್ರಾಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಭವ್ಯ ಸಮಾಧಿಯಾದ್ ಉಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಮೊಘಲ್‌‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಯಿನ ಷಹಜಹಾನ್‌‌ ಆಯಾನ ಮೋಕೆದ ಬುಡದಿಯಾಯಿನ ಮಮ್ತಾಜ್‌ ಮಹಲ್‌ಲೆನ ನೆಂಪುಗಾದ್ ಕಟ್ಟ್ ದೆ ಪನ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ಇತಿಹಾಸರ್ದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.[೧]

ಇತಿಹಾಸೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 
ತಾಜ್ ಮಹಲ್‍ದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬೊ
  • ಪರ್ಷಿಯನ್‌, ಭಾರತೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಶೈಲಿಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಮೊಘಲ್‌‌ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಶೈಲಿಗ್ ತಾಜ್‌ಮಹಲ್‌ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾರ್ಮೆಯಾದ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪನ್‌ಪೆರ್. 1983ರಡ್ ತಾಜ್‌ಮಹಲ್‌ UNESCOದ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣವಾದ್ ಗುರುತಿಸಲಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆನ್‌‍ "ಭಾರತಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಲೆದ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ಎಂದ ಪನ್ಪಪೆರ್.
  • ತಾಜ್‌ಮಹಲ್ ವಾಸ್ತವವಾದ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್‌ ಸಮಗ್ರ ಸಂಕೇರ್ಣವಾತ್ತಂಡ್ ಈ ಕಟ್ಟಡಡೊದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ 1632ರಡ್ ಸುರುವಾದ್, ಸರಿಸುಮಾರು 1653ದ ಪೊರ್ತಗು ಪೂರ್ಣಾ ಆತ್ತಂಡ್. ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಕಟ್ಟಡೊದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಯೊಡು ಸಾರಡ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಕೆತ್ತನೆ ಕಾರ್ಮಿಕೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೆಲೆಗ್ ಬೊಡಾಯಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಡ್ದ್ ಬೆಲೆಮನ್ಪಾದೆರ್. ತಾಜ್‌ ಮಹಲ್‌‌ದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯೋದ ಬೆಲೆನ್ ಅಬ್ದ್‌ ಉಲ್‌-ಕರೀಮ್‌ ಮಾಮುರ್‌ ಖಾನ್‌, ಮಖ್ರಾಮತ್‌ ಖಾನ್‌ ಬೊಕ್ಕ ಉಸ್ತಾದ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ ಲಹೌರಿ ಸೇರಿನ ಬಕ್ಕಲ ಕಲವೆರೆನ್ ಸೇರಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮಂಡಲಿಗ್ ಸೆರ್ಪಾದಿತ್ತೆರ್. ಅಯಿಟ್ ಲಹೌರಿ ಪನ್ಪುನರೆನ್ ತಾಜ್‍ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣೊದ ಪ್ರಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಪಂದ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಒಪ್ಪೊಂದೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://www.tajmahal.gov.in/home.html