ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನೊ
ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಗ್ರಹ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ

ಇತಿಹಾಸೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರೊ. ಇಂದೆಕ್ಕ್ ಸುಮಾರ್ ಏಳು ನೂದು ವರ್ಸೊದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವೆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ ಇತ್ತೆದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಲು. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲೆಕೊ ಬಾಹುಬಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆತ್ತ ದಂಡೆಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ದೇವೆರಾಯಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಿರ್ದ್ ಕನತ್‍ದ್ ಉಡುಪಿದ ಯತಿಕುಲಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಜೆರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾನ, ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸೊಡು ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನವು ಅಯಿಟ್ಟ್ ಅನ್ನದಾನ, ವಿದ್ಯಾದಾನ, ಅಭಯದಾನ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು. ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪುದರ್ನ್ ಬೆಳಗಾವುನಂಚಿನ.[೧]

ಸಮಾಜ ಸೇವೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆಡಳಿತದಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಯಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದಿಮೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದಿಮೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

೧೮೭೨ಡ್‍ದ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬೆರಿ ಬೆರಿಕ್ ಸಮಾಜೊಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬದಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ದ್‍ದ ಮದಿಮೆದ ಸುಧಾರಣೆಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದಿಮೆನ್ ಮನ್ಪಾವೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಅನ್ನದಾನಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗ್ ಬರ್ಪುನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್‍ಲೆಗ್ ಉಚಿತ ವೊನಸ್ದ ಅಟ್ಟನೆನ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಉಂದೆಕ್ ಬೊಡಾಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾದ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪನ್ಪಿನ ಕೊಠಡಿಲ ಕಟ್ಟಾದೆರ್.

ವಿದ್ಯಾದಾನಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ವತಿರ್ದ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದರ್‌ಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನ್ ಸುರುಮಲ್ತ್‌ದ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ್ ಕೊರೊಂದುಲೆರ್.

ಅಭಯದಾನಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ತೂವೊಡಾಯಿನ ಜಾಗೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  • ಗೋಮಟೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟ
  • ಮಂಜೂಷ ಪಿರಾಕ್ದ ಸಾಮಾನುಲು ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ

ವಸತಿ ಕಟ್ವನೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  • ನೇತ್ರಾವತಿ
  • ಶರಾವತಿ
  • ಗಂಗಾ
  • ಯಮುನ
  • ಕಾವೇರಿ

ಕೈತಲ್ದ ಜಾಗೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://www.shridharmasthala.org/


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.